Tillsammans växer vi!

Månad: januari 2023

Default Feature Image SCF

Personal- & Styrelsekonferens SCF

På fredagen och lördagen 20–21 januari, träffades Svenska Cricketförbundets styrelse och kanslipersonal i Stockholm för en gemensam konferens. Under dessa dagar fick Förbundsstyrelsen en presentation

Läs mer »

Webinarie Föreningsutveckling

På måndag den 30 januari kl 18.00 är alla föreningar varmt välkomna att delta i SCF:s webinarie på temat Föreningsutveckling! Länk till webinariet: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDViYTM4N2YtNTgxNC00NTM2LThiYzQtNTg5M2E1MGJiNjcy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb5b2d6e-028e-454d-b878-0c055adbeb2a%22%2c%22Oid%22%3a%22d9cb9b3f-6206-45f8-93a6-d71c49f5e61b%22%7d  #SwedishCricket #tillsammansväxervi #svenskacricketförbundet

Läs mer »