Tillsammans växer vi!

Domarutbildningar

SCF håller på att se över utbildningstrappan och kommer att göras om för att bättre passa våra behov och för att det ska gå i linje med ICC:s nya utbildningsplaner.
Det är av stor vikt att vår utbildningstrappa är synkad med ICC:s planer för bättre samarbete och tillgång till resurser.
Domare är en av de viktigaste rollerna som finns i alla sporter, om vi har välutbildade domare kommer även våra ligor att växa i kvalité.
Det är därför viktigt att kontinuerligt utbilda sig och hålla sina kunskapar färska.
Därför samarbetar vi med International Cricket Council (ICC) och England and Wales Cricket Board (ECB) för domarutveckling.

För domare

Domarschema