Tillsammans växer vi!

Övningsbank
Cricket För Nybörjare

Allmänna kurser

Utvecklingsstadier

Cricketutbildningar

Avancerade Utbildningar

Prestations - och högprestationstadiet

Certifierad Cricket Coach

Apprentice Coach & Coach Internship Program

Fortsättningsbutbildning för tränare SISU

Uppbyggnadsstadiet

Cricket Essentails

CEP Gold Elit Cricket

Grundstadiet

Cricket Foundations

CEP Silver Fördjuppning av fundamentals

GTU 1 Grundtränare utbildning SISU

Nybörjarstadiet

Cricket För Nybörjare

CEP Bronze Att se på helheten

Hur använder jag övningsbanken?

Videorna i övningsbanken använder du som en komplement till Cricket för Nybörjare träningsmaterial. 
Ladda ned och bekanta dig med innehållet av programmet så att du kan använda övningsbanken som referens för inspiration till de olika övningar som finns.