Tillsammans växer vi!

National Club Scorecard NCS

För att stödja cricketföreningarna har vi därför valt att bygga upp ett system för att skapa lärande och utveckling inom ett antal områden. Där kan föreningen med stöd i materialet och med hjälp av andra resurser ta ansvar för och leda sin egen utveckling. Cricket Sweden kommer sedan att mäta och redovisa föreningarnas framsteg baserat så att alla föreningar kan äga och följa den egna utvecklingen. Ett poängsystem kommer att visa vilka föreningar som satsar på utveckling och lärande. Vi har satsat på kontinuerlig utveckling istället för en certifieringsmodell så att alla som arbetar i systemet känner tillfredställelse i att gå framåt och inte först när målet är uppnått. Målet flyttas ständigt fram och systemet tillåter utbyggnad med mer material vartefter behov finns eller förutsättningar ändras.

Presentation NCS

Bakgrund och syfte med NCS

Konceptet är framtaget för att alla våra svenska Cricketföreningar ska ha verktygen för att bygga upp sin kunskap om hur man driver förening, skapar en bra miljö för sina medlemmar och ge möjlighet för att både utveckla befintliga cricketspelare och attrahera nya oavsett nationalitet, kön, ålder eller ambition.
Cricketen växer och vår vision är att vi tillsammans ska få den att fortsätta växa och bli en sport som är tillgänglig för många fler. För det krävs att vi har väl fungerande föreningar, bra värderingar, en professionell verksamhet med bra utbildning och ett bra samarbete mellan alla aktörer inom cricketen, idrotten och samhället.

Uppbyggnad av NCS

Hela systemet är uppbyggt runt fyra klassrum.

 

Club Fitness

Basen i varje förening är KUNSKAP och en väl fungerande organisation.
Här finns kunskap om hur man driver en förening, stadgar/styrdokument, demokrati, ekonomi och
styrning
Med fitness menar vi att föreningen har en “grundkondition” för att vara redo att driva en bra verksamhet.
Ämnen inom området:
• Grundläggande föreningskunskap / Basic club knowledge
• Stadgar / Statutes
• Ekonomi / Finance
• Demokratisk styrning / Good governance

Club Values & Culture
Nästa steg är en stark KULTUR med sunda värderingar som gör föreningen attraktiv, välkomnande och trygg.
Här fokuserar vi på arbetet med värdegrunds- och kulturfrågor.
En framgångsrik verksamhet har bra grundvärderingar. En inkluderande och trygg verksamhet är en förutsättning både för att vara attraktiva för nya medlemmar och för att befintliga medlemmar ska få en bra utveckling.
Ämnen inom området:
• Värdegrund / Core values
• Jämställdhet / Equality
• Mångfald / Diversity
• Trygg Cricket / Safeguarding

Club Performance
En idrottsförening utbildar idrottare oavsett ambitionsnivå och då behöver det göras med KVALITET.
Verktygen för att bedriva en bra idrottsverksamhet finns inom Cricketen och den svenska idrottsrörelsen. Genom långsiktigt och strukturerat arbete kan vi bygga en ännu bättre verksamhet och skapa en bra utveckling både för idrotten och enskilda idrottare.
Här hanterar vi utbildning i Cricket och tävlingsverksamheten liksom stöttandet av SCF och RF’s beslut, regelverk, verksamhetsidé, värdegrund och vision
Ämnen inom området:
• Cricketförbundet
• RF och Svensk idrottsrörelse
• Tävling
• Utbildning och träning

Commitment to Cricket
Cricket är vår PASSION som vi alla delar och för att den ska få förutsättningar växa och utvecklas måste vi arbeta mot gemensamma mål, verka för tillväxt, samverkan och att visa upp den bästa sidan av Cricket.
Ämnen inom området:
• Samverkan
• Gemensamma mål
• Tillsammans växer vi
• Vår bästa sida

Uppbyggnad av NCS

Hela systemet är uppbyggt runt fyra klassrum.
 
Club Fitness

Basen i varje förening är KUNSKAP och en väl fungerande organisation.
Här finns kunskap om hur man driver en förening, stadgar/styrdokument, demokrati, ekonomi och
styrning
Med fitness menar vi att föreningen har en “grundkondition” för att vara redo att driva en bra verksamhet.
Ämnen inom området:
• Grundläggande föreningskunskap / Basic club knowledge
• Stadgar / Statutes
• Ekonomi / Finance
• Demokratisk styrning / Good governance

Club Values & Culture
Nästa steg är en stark KULTUR med sunda värderingar som gör föreningen attraktiv, välkomnande och trygg.
Här fokuserar vi på arbetet med värdegrunds- och kulturfrågor.
En framgångsrik verksamhet har bra grundvärderingar. En inkluderande och trygg verksamhet är en förutsättning både för att vara attraktiva för nya medlemmar och för att befintliga medlemmar ska få en bra utveckling.
Ämnen inom området:
• Värdegrund / Core values
• Jämställdhet / Equality
• Mångfald / Diversity
• Trygg Cricket / Safeguarding

 

Club Performance

En idrottsförening utbildar idrottare oavsett ambitionsnivå och då behöver det göras med KVALITET.
Verktygen för att bedriva en bra idrottsverksamhet finns inom Cricketen och den svenska idrottsrörelsen. Genom långsiktigt och strukturerat arbete kan vi bygga en ännu bättre verksamhet och skapa en bra utveckling både för idrotten och enskilda idrottare.
Här hanterar vi utbildning i Cricket och tävlingsverksamheten liksom stöttandet av SCF och RF’s beslut, regelverk, verksamhetsidé, värdegrund och vision
Ämnen inom området:
• Cricketförbundet
• RF och Svensk idrottsrörelse
• Tävling
• Utbildning och träning

Commitment to Cricket
Cricket är vår PASSION som vi alla delar och för att den ska få förutsättningar växa och utvecklas måste vi arbeta mot gemensamma mål, verka för tillväxt, samverkan och att visa upp den bästa sidan av Cricket.
Ämnen inom området:
• Samverkan
• Gemensamma mål
• Tillsammans växer vi
• Vår bästa sida

Vi vill komma igång


National Club Scorecard konceptet är uppbyggt runt Google Classroom, ett webbaserat verktyg som fungerar både på dator och i mobiltelefon. Bästa upplevelse medan ni arbetar i systemet får ni antagligen på dator med lite större skärm eller projektor om ni arbetar tillsammans i samma lokal.
VIKTIGT: För att arbeta i Google Classroom behöver föreningen ett Gmail-konto så om ni inte har ett bör ni skapa ett för detta ändamål. Det ska inte vara ett personligt konto knutet till en specifik person utan det ska tydligt framgå att det är föreningens Gmail konto.