Tillstånd turneringar mm

En förening som önskar arrangera en turnering/internationell match inom Sverige skall ansöka om tillstånd från SCF. På samma sätt skall föreningar som spelar matcher utanför Sveriges gränser ansöka om tillstånd för detta.

Tillstånd att arrangera nationell turnering eller serie

Tillstånd för internationella matcher

Viktigt

Godkända Nationella turneringar 2022

Arrangör Datum Namn på turneringen
Lund CC 10 april-2022 Womens cricket tournament