kansli

Monica Söderberg

Generalsekreterare

Azam Khalil

Projektledare - Klubbrådgivare

Waldo Hood Catalán

Projektledare

Qasim Ali

Director of Cricket

Leydy Luna Gogolin

Tävlings & Eventansvarig