Kansli

Monica Söderberg

Generalsekreterare

Azam Khalil

Projektledare & Klubbrådgivare

Waldo Hood Catalán

Projektledare

Qasim Ali

Director of Cricket

Leydy Luna Gogolin

Tävlings & Eventansvarig