Tillsammans växer vi!

Vad är cricket?

Cricket – ett nytillskott i svensk idrott

Cricket, sporten med krångliga regler, matcher som pågår i dagar
och där man fortfarande har te pauser i spelet – eller?
Detta är inte sällan en uppfattning av cricket man möter i Sverige.
Om cricket då inte råkar förväxlas med krocket det vill säga.
För även om cricket i Sverige växer explosionsartat så är det
fortfarande en relativt okänd sport för de allra flesta.

Målsättning med Cricket

Batter

Batter får poäng genom att slå iväg bollen och springa mellan grindarna och byta plats med varandra, eller genom att slå bollen över planens gräns.

Kastare

Kastaren kastar bollen mot batter grind med målet att bränna batter. De olika sätten man kan bränna en slagman på finns beskriva nedan. All utespelare kan vara kastare.

Utespelare

Utespelarnas uppgift är att bränna batter och att begränsa deras möjlighet att springa mellan grinderna och ta poäng. En utespelare bränner batter genom att antingen ta lyra eller genom att träffa grinden med bollen medan batter springer mellan grindarna och inte hunnit fram till sin grind.

Grindvakten

Utelaget utser en spelare att vara grindvakt vars uppgift är att stoppa bollen om kasaren kastar förbi grinden samt att hjälpa till att bränna batter. Grindvakten är den enda

Detta är cricket

Cricket är ett spel mellan två lag med 11 spelare i varje lag. Det spelas på en stor oval gräsplan med en rektangulär spelyta i mitten, med en s.k. grind i vardera änden. En match är uppdelad i två halvlekar, där lagen är inne, respektive ute varsin gång, på samma sätt som i brännboll. Det lag som startar “inne” placerar två slagmän framför vardra grind. En av slagmännen står beredd att slå bollen som motståndarlagets kastare kommer att kasta för att träffa grinden. Det lag som är “ute” positionerar sina spelare för att begränsa slagmännens möjlighet att ta poång eller för att bränna slagmännen, samt en spelare som kastare och en grindvakt.

Innelagets uppgift är att “skydda” grinden och slå iväg bollen med slagträt för att samla poäng utelagets uppgift är att bränna innelagets slagmän och att begränsa innelagets möjlighet att ta poäng.

När en slagman har blivit bränd är det nästa slagmans tur att slå och så fortsätter det tills alla slagmännen blivit brönda eller att det förutbestämda antalet kast har blivit kastade. Därefter byter lagen sida och slagmännen blir utespelare och det tidigare utelaget blir slagmän. Det lag som tar flest poöng vinner matchen.

Innelaget
(Att ta på poäng)

Springa mellan grindarna

Man får ett poäng batter springer till grinden på motsatt sida av spelytan och byter plats med varandra. Hinner de byta plats flera gånger efter ett slag får de motsvarande antal poäng.

Slå en boundary

Att slå en boundary är när batter slår bollen så att bollen passerar spelplannens gräns innan en utespelare hunnit stoppa den.

Sex poäng

Om bollen passerar spelplanens gräns utan att först ha träffat marken, räknas det som ex poäng.

Fyra poäng

Om bollen passerar spelplanens gräns efter att den först träffat marken, räknas det som fyra poäng.

Detta är cricket

Cricket är ett spel mellan två lag med 11 spelare i varje lag. Det spelas på en stor oval gräsplan med en rektangulär spelyta i mitten, med en s.k. grind i vardera änden. En match är uppdelad i två halvlekar, där lagen är inne, respektive ute varsin gång, på samma sätt som i brännboll. Det lag som startar “inne” placerar två slagmän framför vardra grind. En av slagmännen står beredd att slå bollen som motståndarlagets kastare kommer att kasta för att träffa grinden. Det lag som är “ute” positionerar sina spelare för att begränsa slagmännens möjlighet att ta poång eller för att bränna slagmännen, samt en spelare som kastare och en grindvakt.

Innelagets uppgift är att “skydda” grinden och slå iväg bollen med slagträt för att samla poäng utelagets uppgift är att bränna innelagets slagmän och att begränsa innelagets möjlighet att ta poäng.

När en slagman har blivit bränd är det nästa slagmans tur att slå och så fortsätter det tills alla slagmännen blivit brönda eller att det förutbestämda antalet kast har blivit kastade. Därefter byter lagen sida och slagmännen blir utespelare och det tidigare utelaget blir slagmän. Det lag som tar flest poöng vinner matchen.

Målsättning med Cricket

Batter

Batter får poäng genom att slå iväg bollen och springa mellan grindarna och byta plats med varandra, eller genom att slå bollen över planens gräns.

Kastare

Kastaren kastar bollen mot batter grind med målet att bränna batter. De olika sätten man kan bränna en slagman på finns beskriva nedan. All utespelare kan vara kastare.

Utespelare

Utespelarnas uppgift är att bränna batter och att begränsa deras möjlighet att springa mellan grinderna och ta poäng. En utespelare bränner batter genom att antingen ta lyra eller genom att träffa grinden med bollen medan batter springer mellan grindarna och inte hunnit fram till sin grind.

Grindvakten

Utelaget utser en spelare att vara grindvakt vars uppgift är att stoppa bollen om kasaren kastar förbi grinden samt att hjälpa till att bränna batter. Grindvakten är den enda

Innelaget
(Att ta på poänd)

Springa mellan grindarna

Man får ett poäng batter springer till grinden på motsatt sida av spelytan och byter plats med varandra. Hinner de byta plats flera gånger efter ett slag får de motsvarande antal poäng.

Slå en boundary

Att slå en boundary är när batter slår bollen så att bollen passerar spelplannens gräns innan en utespelare hunnit stoppa den.

Sex poäng

Om bollen passerar spelplanens gräns utan att först ha träffat marken, räknas det som ex poäng.

Fyra poäng

Om bollen passerar spelplanens gräns efter att den först träffat marken, räknas det som fyra poäng.

Laget

Det finns fem huvudsakliga sätt för att "bränna ut" en batter

Bowled

När kastaren kastar bollen och den träffar grinden.

Caught

När batter slår och en utespelare tar en lyra. d.v.s fångar bollen utan att bollen har studsat.

Leg Before Wicket (LBW)

När bollen är på väg att träffa grinden men, istället träffar batters ben utan att först träffat slagträt.

Run-Out

När batter försöker ta poäng genom att springa mellan grindarna och en utespelare lyckas träffa grinden med bollen innan batter hunnit fram till grinden.

Stumped

När batter förflyttar sig framåt från grinden för att slå, men missarbollen så att grindvakten fångar bollen och slår ner grinden innan batter hunnit tillbaka till grinden.

Ordlista

Cricketplanen

Cricketplanen är en oval gräsplan
stor som ungefär 1,5 fotbollsplaner
meden ca 20 x 2 mlång rektangulär
spelyta (“pitch”) i mitten (vanligtvis
gräs, betong eller syntetmaterial), där
grindarna är placerade på vardera
sida.

Grinden

De tre pinnar som star pa vardera sida av
spelytan som slagmännenförsvarar. Grinden
är cirka 70 cm hög med två mindre pinnar
som balanseras på den.

Bo / Crease

Linjen på cricketplanen framför grindarna där
slagmännenska stå. Om slagmännen inte är
bakomlinjen kan haneller honbli stumped
eller run-out.

Så går det till

  • Cricket är ett spel mellan två lag med 11 spelare i vardera laget.
  • Cricketmatchen spelas på en stor plan med en rektangulär cricketplan i mitten
    med grindarna i vardera änden.
  • Matchen är delad i två halvlekar, där båda lagen är inne respektive ute.
  • Det lag som är ”inne”, placerar först ut två slagmän som står framför vardera grind. En av de två slagmännen står vänd mot kastaren medan slagmannen i den andra änden står beredd att springa. 
    Det lag som är ”ute” positionerar sina spelare för att begränsa slagmännens poäng eller att bränna ut slagmännen. En av utespelarna är grindvakt och en annan är kastare. När en slagman har blivit bränd får nästa slagman sin chans och så fortsätter det tills alla slagmän blivit brända. I det här läget är laget ”All Out”.
  • Vid halvlek byter lagen sida och slagmännen bli utespelare och tvärtom.
  • För att vinna matchen behöver det nya innelaget fler poäng än motståndarlaget.

Spela Paracricket

Oavsett dina behov och förmåga finns det spelmöjligheter
för alla i Sverige.  Om du vill prova på att spela paracricket kontakta oss eller din närmaste cricketförening.
Gå in på Para-Me och läs vidare!

Paracricket i förening

I Sverige är cricketföreningar inte bara grundstenen i spelet, utan de spelar också en nyckelroll i sitt lokalsamhälle. 

Alla förening strävar efter att se till att deras dörrar är öppna för alla. Ung eller gammal; män och kvinnor, flickor och pojkar; spela eller titta på; det finns en roll och ett lag för alla på deras lokala cricketförening.

Men det finns ibland ett behov av att erbjuda ytterligare bestämmelser för att säkerställa att alla ingår. Om ni vill erbjuder paracricket kontakta oss eller er RF-SISU konsulent.