Tillsammans växer vi!

Våra försäkringar

 

Våra cricketföreningar har genom sitt medlemskap i Riksidrottsförbundet (RF) och Svenska Cricketförbundet (SCF) ett grundläggande försäkringsskydd via Folksam. En cricketförening och deras medlemmar omfattas till exempel automatiskt av RFs grundförsäkring och alla spelare av vår idrottsförsäkring. Sedan finns möjlighet för våra föreningar att teckna en eller flera kompletteringsförsäkringar för t ex resor utomlands eller för inventarier och egna lokaler.

Through our membership in Riksidrottsförbundet (RF) and Swedish Cricket Federation (SCF), our cricket clubs have a basic insurance coverage through Folksam. For example, a cricket club and their members are automatically covered by RF’s basic insurance and all players of our sports insurance. Then there is the opportunity for our associations to sign one or more supplementary insurance policies for eg travel abroad or for inventories and own facilities.

SCF:s olycksfallsförsäkring för spelare
Denna försäkring omfattar alla spelare i klubbar som är anslutna till förbundet. Försäkringen gäller för olycksfallsskador som inträffar när spelare deltar i match eller organiserad träning. Den gäller också under direkt färd till och från dessa aktiviteter. Om en aktivitet sker på annan ort än hemorten (även utomlands), gäller försäkringen också under resor och vistelse i samband med denna, men för att få ersättning för kostnader som bland annat hemtransport och kostnader vid akut sjukdom krävs en reseförsäkring.

Läs mer om Idrottsförsäkring  K64838 här!


RF:s grundförsäkring
Alla cricketförening som är anslutna till Riksidrottsförbundet omfattas utan kostnad av en grundförsäkring som täcker föreningens basbehov. Den innehåller bland annat en olycksfallsförsäkring för alla ideella ledare, tränare, funktionärer och domare då de utför ideellt uppdrag åt föreningen.
Grundförsäkringens innehåll:
– Ansvarsförsäkring för idrottslig och ideell verksamhet
– Förmögenhetsbrottsförsäkring
– Rättsskyddsförsäkring
– Patientförsäkring
– Olycksfalls- och krisförsäkring för funktionärer och ledare

Läs mer om RF:s grundförsäkring här!
 

RF:s kompletteringsförsäkring
Den grundförsäkring som våra föreningar har genom Riksidrottsförbundet täcker föreningens basbehov, men det finns en del annat som en idrottsförening kan behöva försäkringsskydd för. Det är till exempel viktigt att ha utökad ansvarsförsäkring om föreningen arrangerar olika aktiviteter vid sidan om den ideella idrottsliga verksamheten, men också hur medlemmarna är försäkrade på resor som görs med föreningen eller om föreningen har idrottsmaterial av större värde.

Läs mer om RF.s kompletteringsförsäkring här!


Resetilläggsförsäkring
Som cricketförening har man möjlighet att teckna en resetilläggsförsäkring när föreningen åker utomlands för att spela. Förbundet rekommenderar därför alla som reser utanför Sverige för att spela cricket att teckna antingen resetilläggsförsäkringen som täcker hela året via RF.s kompletteringsförsäkring (läs mer ovan) eller försäkring K96 för enstaka resor.
 

Läs mer om resetilläggsförsäkringen som täcker alla resor under hela året här!

Läs mer om resetilläggsförsäkringen för enstaka resor här!