Tillsammans växer vi!

Vision och värdegrund

SVENSKA CRICKET

Tillsammans växer vi

Mångfald

Gemenskap

ALLAS RÄTT ATT VARA MED

Vision

Svensk Cricket - Tillsammans växer vi.

Verksamhetsidé

I kraft av ideella föreningar utvecklar vi cricket med kvalitet, för alla - hela livet.

Värdegrund

Våra värderingar utgår från allas lika värde och en tydlig demokrati där alla kan påverka. Utifrån ledorden mångfald, gemenskap och allas rätt att vara med, arbetar vi för värderingar och en cricketanda som är vårt gemensamma förhållningssätt gentemot människor.