Tillsammans växer vi!

kriterier

Svenska Cricketförbundets
kriterier för uttagning till landslagen

2022 Landslag fitness nomineringsgränser

 

Introduktion
Som en representant för det svenska cricket landslaget representerar man inte bara sporten, utan också Sverige som nation.

Man blir dessutom en förebild för andra att se upp till.

Detta leder till att matchspel, lagattityd och uppförandekod (Code of Conduct) blir ytterst viktig för representanterna.

Svenska Cricketförbundet har därför valt att ha en transparent urvalsprocess som involverar både subjektiva och objektiva metoder.

Urvalsprocess
Varje år, inför internationella turneringar, kommer Svenska Cricketförbundet Coachingstab utse spelarna som kommer representera landslaget.

Nedan följer de kriterier som spelarna måste uppfylla för att kunna ingå i landslagets uttagningsprocess. 

•    Spelaren måste vara medlem i en svensk cricketförening.

•    Spelaren måste godkänna och acceptera Svenska Cricketförbundets
      uppförandekod (Code of Conduct).

•    Spelaren måste ha ett rent register inom disciplinnämnden
     (clean disciplinary record).

•    Landslagskandidaterna måste ha deltagit i Svenska Cricketförbundets
      klubbtävlingar och på så sätt vara berättigad för de nationella Premier 
      Leaguetävlingarna. Detta kommer vara vägen till landslaget*.
      Urval baserade på enbart klubbtävlingar direkt till landslaget kan inte kringgås,
      om inte annat anges.

Dessutom MÅSTE minst ett av följande kriterier vara uppfyllda (ICC:s förordningar).

      1.    Född i Sverige
      2.    Ha ett svenskt pass
      3.    Bosatt i Sverige minst 3 år

*där tävlingar I Premier League gäller

Diskretion
Ansvarig tjänsteman på Svenska Cricketförbundet förbehåller sig rätten att hantera urvalsprocessen genom sekretess när så anses vara motiverat och kan användas från fall till fall. 

Spelarövervägande
Följande områden utvärderas och övervägs för urvalet till det svenska landslaget:

•    Spelarens ålder
•    Cricket prestanda (batting, bowling, fielding)
•    Fitness nivå (kondition, styrka, flexibilitet mm.)
•    Lag värderingar och kultur (respekt, inkludering, kommunikation och disciplin)
•    Förbindelse (till laget, träning och prestation)
•    Arbetsetik (‘’coachability’’, tidshantering, förmåga att ge och få feedback)
•    Register inom disciplinnämnden

Slutsats
De slutgiltiga valen kommer göras av Svenska Cricketförbundets coachingstab.

Varje individ kommer att meddelas individuellt och måste bekräfta valet genom att signera och acceptera landslag-spelaravtalet.

Efter bekräftelsen kommer landslaget officiellt publiceras på cricket.se

Svenska Cricketförbundet