Tillsammans växer vi!

Flödesschema

Gällande hantering av händelser i klubben

Flödesschema

Kontaktuppgifter

Polisen anmälan av brott ej akut 11414
Idrottsombudsmannen 08-627 40 10 idrottsombudsmannen@rf.se
Stöd för idrottsledare (BRIS) 077-440 00 42
Om du vill vara anonym, RF:s visselblåsartjänst
Hedersrelaterat våld och förtryck TRIS, www.tris.se eller hedersförtryck.se
Locker Room Talk – utbildning för killar i jämställdhet och schyssta attityder

Trygga idrottsmiljöer.pdf

Trygga idrottsmiljöer (english).pdf

Utdrag ur belastningsregistret

Riksidrottsmötet 2019 tog beslut om att föreningar ska begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för den som anställs, har uppdrag i föreningen och där har direkt och regelbunden kontakt med barn. Beslutet trädde i kraft den 1 januari 2020. Registerutdrag ska alltid ske vid nytillsättningar.

Föreningen är ansvarig för att kontrollen genomförs. Det är däremot den enskilde ledaren som begär utdrag från Polisen och uppvisar det för sin förening. Föreningen ska kontrollera utdraget och dokumentera att kontrollen har genomförts. Inga utdrag ska arkiveras av föreningen.

 

En förening har enligt lag rätt att begära att den som ska arbeta med eller på annat sätt ha kontinuerlig och nära kontakt med barn ska uppvisa ett begränsat registerutdrag från Polisen.
According to law, an association has the right to request that anyone who is to work with or otherwise have continuous and close contact with children must present a limited extract from the Police.
Nu finns det en ny e-tjänst hos polisen.

 
Disciplinnämnden

Disciplinnämnden hanterar Bestraffningsärenden och misstanke gällande Matchfixning
Exempel på Bestraffningsärenden är:
– Om en klubb inte har betalat sina avgifter
– Om ett lag inte kommit till tävling utan giltigt skäl
– Om en avstängd spelare har spelat match
– Om en tränare låtit en avstängd spelare, spela match
– Den som bryter mot sekretessbestämmelser
– Den som under träning eller match uppträtt förolämpande mot andra
– Den som i anslutning till idrottsverksamhet gjort sig skyldig till skadegörelse, utövat våld eller     försökt utöva våld mot en annan person eller som hotat eller allvarligt kränkt någon
– Den som genom osanna uppgifter vilselett eller försökt vilseleda annan person
– Den som utbetalat eller tagit emot större ersättning än vad som är tillåtet
– Den som i samband med val eller annan utövning av rösträtt otillbörligt inverkat eller försökt inverka på omröstningen, eller som på annat sätt berett sig eller annan, eller försökt bereda sig eller annan, otillbörlig förmån
– Ekonomisk oegentlighet som allvarligt skadat idrottens anseende
– Otillåten vadhållning, matchfixning

this is cricket

Vi respekterar domarens beslut

We respect the umpire's decisions

Vi välkomnar och hjälper gäster att förstå sporten

We interact with and welcome guests and help them to understand our sport

Vi tackar motståndare och domare vid matchens slut

We thank officials and opponents after every match

Vi skriker inte åt varandra

We do not shout at, personally abuse or disrespect each other

Vi hälsar och välkomnar bortalaget

We greet and welcome the away teams to each fixture, regardless of venue

Vi applåderar bra spel oavsett lagtillhörighet

We applaud good play and success regardless of team affiliation

Vi använder ett vårdat språk och ett språk som alla förstår

We use polite and inclusive language that everyone can understand

Vi hjälps åt att skapa en god stämning

We create a friendly and positive environment