Tillsammans växer vi!

Cricket Sweden Tränare Utbildningsprogram

Allmänna kurser

Utvecklingsstadier

Cricketutbildningar

Avancerade Utbildningar

Prestations - och högprestationstadiet

Certifierad Cricket Coach

Apprentice Coach & Coach Internship Program

Fortsättningsbutbildning för tränare SISU

Uppbyggnadsstadiet

Cricket Essentails

CEP Gold Elit Cricket

Grundstadiet

Cricket Foundations

CEP Silver Fördjuppning av fundamentals

GTU 1 Grundtränare utbildning SISU

Nybörjarstadiet

Cricket För Nybörjare

CEP Bronze Att se på helheten

Cricket Utbildningar


Cricket Sweden ska vara ett förbund för alla oavsett inriktning och målsättning, och delar upp de aktiva i två kategorier;

  1. De som tränar för att det är kul och deltar utan specifika målsättningar.
  2. De som tränar för att prestera utifrån tydliga målsättningar.

 

Cricket för Nybörjare utbildning
Cricket Foundations Utbildning
Cricket Essentials Utbildning

Utbildningar för Domare och Protokollförare

Cricket Sweden ska vara ett förbund med domare av hög kvalitet, därför samarbetar vi med International Cricket Council (ICC) och England and Wales Cricket Board (ECB) för domarutveckling.

Domarutbildning
Här kan du läsa mer om domarutbildningarnar
som vi rekommenderar och för vem dessa är.

Scorerutbildning
Alla som går Basic Scoring Webbcourse ska registrera
sig i Idrottonline Basic Scoring Webbcourse

Jag behöver hjälp att driva en förening

I den svenska grundlagen finns en bestämmelse om enskildas rätt till föreningsfrihet.
Föreningsfrihet innebär att individer själva bestämmer om man till exempel vill ansluta sig till en idrottsförening.
Idrottsföreningens demokratiska form ger medlemmarna möjlighet att själva sätta upp ramar för sitt idrottande.
Det krävs en viss kunskap för att kunna driva en förening och därför arrangerar Cricket Sweden utbildningar i föreningskunskap.

Hitta kurser nära dig och anmäla nu

SISU Utlbilningar – Allmänna kurser

SISU Idrottsutbildarna genomför och utvecklar tränarutbildningar för tränare inom alla idrotter och åldersgrupper.

Utbildningarna ger dig som tränare aktuell kunskap, tips och idéer för att bli trygg i din tränarroll och kunna bidra till så bra verksamhet som möjligt. 

Hitta kurser nära dig och anmäl dig nu

 
Utbildningkalender
Hittade inga aktiviteter för valt datum och framåt.

Utbildning gällande Matchfixning

Matchfixning är ett av de största hoten mot tävlingsidrotten. De senaste åren har ett flertal fall med manipulerade idrottsresultat, med spel på desamma, upptäckts. Företeelsen strider mot svensk idrotts grundläggande värderingar som integritet, rent spel och respekt för andra.
Nu lanserar RF en digital utbildning som finns på både engelska och svenska. Vi uppmanar alla spelare och ledare att gå denna utbildning. Den är gratis!

Länk till kursen på svenska
Länk till kursen på engelska

Matchfixning – Manual anmäla deltagare.pdf