Tillsammans växer vi!

disciplinnämnden

Övertar Svenska Cricketförbundets styrelses befogenheter som bestraffningsmyndighet enligt 14 kap Riksidrottsförbundets stadgar.
Till grund för nämndens verksamhet ligger Riksidrottsförbundets stadgar, Svenska Cricketförbundets stadgar samt Svenska Cricketförbundets tävlingsreglementen och meddelanden.
Om konflikt mellan bestämmelserna skulle uppstå gäller de i den ordning som här angivits.

Exempel på Bestraffningsärenden är:

OBS! Disciplinnämnden hanterar inte anmälningar mot en styrelseledamot i Cricketförbundet, det ska skickas direkt till RIN.

E-post till riksidrottsforbundet@rf.se eller telefon 08-699 61 89.

Kontakta disciplinnämnden här!

ANMÄLAN

OrdförandeMasood Zaigham
LedamotMuhammad Manir Hossain
LedamotMehmood Hijazi
LedamotAnik Akanda
LedamotRashid Khan