Tillsammans växer vi!

Anläggningar

Att ha anläggning, både utomhus och inomhus, för att spela och träna är en av de mest grundläggande sakerna för att cricket ska växa i Sverige. Här har vi försökt samla information för att hjälpa både klubbar och kommunerna.

Mått och anvisningar

I följande broschyr ni läsa och se exempel på hur spelytor och spelplaner ska utformas.

Denna broschyr är bra att använda som referens när ni har kontaktar er kommun gällande behov av anläggning.

Mått och anvisningar anläggning.pdf 430 KB

Mått och anvisningar

Under den här fliken kan du hitta information om anläggningsstöd och tips på
hur din förening kan få hjälp med era frågor angående anläggning.

Svenska Cricketförbundets roll är att på bästa sätt samverka med de befintliga strukturerna/aktörerna för anläggningsfrågan så som Riksidrottsförbundet, Distriktsidrottsförbund samt kommuner. 

Ni som förening har också en viktig roll i att anläggningar byggs, förbättras, bibehålls
samt välkomnar fler till att vilja fortsätta eller börja med cricket.

Vi är en förening som vill förbättra eller anlägga en ny cricketanläggning,
hur går vi till väga?


Ni som förening tar först kontakt med ert Distriktsidrottsförbund (DF) och den kommun som er förening finns i. Skapa kontakt med DF och kommunen och berätta om ert behov och varför ni behöver cricketytor.

Ta gärna kontakt med andra cricketföreningar som ligger i närheten och be dem vara med i kontakten med kommunen och DF.

Vänd er till föreningar som gjort samma resa och be dem berätta om
hur de gick till väga i anläggningsfrågan.

Kontakta gärna kansliet om ni behöver ytterligare information eller stöd. 

Nät för inomhusbruk

Cricket i Sverige har nu vuxit enormt mycket och för att vi ska kunna spela cricket året om behöver vi anläggningar för detta. Vi har flera cricketplaner utomhus men har ingen som är anpassad för inomhuscricket.  

Vissa kommuner har förbjudit spel med cricketbollar då det har orsakats mycket skador i idrottshallarna. Vi på SCF har också märkt detta problem och tagit det på allvar.

Vi försökte titta på de olika lösningar och kom fram till att våra föreningar behöver cricketanpassade hallar så att de kan träna och spela cricket under vinterhalvåret utan att skada kommunens idrottshallar. Den bästa lösningen vi kom på är att installera inomhusnät (se bifogade bilder) i våra idrottshallar,där man kan träna cricket året runt.  

Inomhusnäten är lätta att installera, och när man är klar med cricketträningen drar man enkelt tillbaka nätet som en gardin (se bifogade bilder längre ner). Näten kommer alltså inte att påverka andra idrottsutövande .

Vi har kontaktat några leverantörer från England, men haft kontakt även med lokala leverantörer som jobbar med idrott.

Vi har även haft kontakt med KGM AB samt Rantzow och gått igenom några av våra idrottshallar där vi försökte hitta lösningar på näten inomhus.

Det ni behöver göra är att ta kontakt med era kommuner/distrikt och diskutera med dem där ni också kan presentera denna information tillsammans med bilderna. (kansliet kan vara med om ni behöver hjälp när ni träffar/har möte med kommuner/distrikt).

Vi har prisförslag från leverantörer på 1 – 4 st. inomhusnät (1 – 4 indoor cricket nets). 

Ge kontaktuppgifter på leverantörer till er kommun och visa prisförslag för dem.

Många kommuner har ramavtal med Rantzow så de har möjligtvis varit i kontakt med dem tidigare.

När ni väl kommit överens med er kommun kan ni kontakta Rantzow eller KGM AB för ett möte och visa dem idrottshallar som ni använder så att de kan bilda sin egen uppfattning om hallen och möjligheten att installera nät.

Var medvetna om att priserna kan variera från hall till hall. 

Har ni frågor eller vill ha hjälp angående offerterna eller nätet är ni välkomna att kontakta Svenska Cricketförbundet.