Tillsammans växer vi!

Cricket sweden spelarutvecklingsplan

Spelarutvecklingsplanen är Cricket Swedens riktlinje för en framgångsrik utveckling av de aktiva medlemmarnas sportsliga resultat. Målgrupp för spelarutvecklingsplanen är alla aktiva och de funktioner och personer som stöder de aktiva. Spelarutvecklingsplanen beskriver det arbets- och förhållningssätt Cricket Sweden har valt för att framgångsrikt utveckla de aktiva. Spelarutvecklingsplanen innehåller både fasta krav och rekommendationer för hur utvecklingsarbetet ska gå till och omfattar alla utvecklingsnivåer: barn, ungdom, junior, senior och elit. Den beskriver också lämpliga utvecklingssteg i respektive skillset: slå, slunga och fånga.

SPELARUTVECKLINGSPLAN

Cricket Swedens riktlinje för en framgångsrik utveckling av de aktiva medlemmarnas sportsliga resultat

Cricket vi vill bedriva

Ge alla chansen till utveckling och förbättring

Cricketspelare vi vill ha

För att uppnå målet med verksamheten

Tränare vi behöver

För att utveckla våra cricketspelare optimalt

Svenska Cricketförbundet

Cricket som grund till alla idrott

Så gott som alla idrotter, oavsett nivå består av följande grundelement / förmågor:

  1. Utveckla Objektskontroll
  2. Löpa
  3. Kasta

FILOSOFI

Cricket Sweden ska främja ett integrerat och holistiskt tillvägagångssätt som innehåller tekniska, taktiska, fysiska och mentala komponenter av cricket för att utveckla spelare

Dokumentation

Spelarutvecklingsplan komplett – SV

Boka genomgång med sportchef