Tillsammans växer vi!

Valberedning

Valberedningens förslag till ordförande och ledamöter i förbundsstyrelsen  publiceras cirka en månad innan stämman.
Valberedningen består av följande ledamöter.

Manuj Jadvest

Ordförande

Samina Kausar

Ledamot

Sreekanth Medavarapu

Ledamot