Föreningsworkshop nästa steg i arbetet med Strategi för Svensk Cricket 

Dela gärna med dig!

Publicerad: januari 25, 2023

Nu fortsätter arbetet med att ta fram en tydlig strategi för utvecklingen av Svensk Cricket. Projektledare för strategiarbetet är Johanna Hemming som vi samarbetar med i det här projektet. 

Vi vill, för att få så många perspektiv vi bara kan, att så många som möjligt deltar i arbetet. Dina tankar och synpunkter är viktiga för hur vi tillsammans ska växa och utveckla Svensk Cricket.  

Inom kort kommer alla föreningar bjudas in till en digital workshop för att diskutera och bidra till framtidsarbetet och framtagandet av vår nya strategi. 

Tillsammans växer vi!

Senaste nytt

Default Feature Image SCF

ICC Census Data 2022

Dear Swedish Umpires and Coaches.  The ICC is requesting Cricket Sweden to provide the data for current umpires and coaches in Sweden. Therefore SCF request

Domarutbildningar

SCF håller på att se över utbildningstrappan och kommer att göras om för att bättre passa våra behov och för att det ska gå i