Tillsammans växer vi!

Month: februari 2023

SCF Förbundsmöte 2023

Den 19 mars är det dags för Svenska Cricketförbundets Förbundsmöte. Förbundsmötet kommer att genomföras på Hotel C Stockholm, Vasaplan 4 invid Arlanda express i centrala

Läs mer »

Domarutbildning genomförd

I helgen deltog 15 domare på utbildningen för Umpires Stage 2 som genomfördes i vackra Malmö. Kursen är den första av flera leveranser som nu

Läs mer »

Damlandslaget – T10 ECIW Debut

Damlandslaget debuterar i T10 formatet, mellan den 20 – 25 februari spelas Women ‘s ECN i Gibraltar. Deltagande nationer kommer vara hemmanationen Gibraltar, Sverige, Italien

Läs mer »

Domararvode 2023

Första steget för en enklare hantering av domararvode är i gång! Med detta formulär inleds det nya utbetalningsprocess för våra cricketdomare, som utlovat i de

Läs mer »

Välkomna till SCF Webinarie Coachforum

Torsdag den 16 februari kl 18.00 – 19.30, är alla cricketentusiaster varmt välkomna att delta i SCF:s fjärde webinarie på temat Coacher! Länk: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2IzNmY4OWItNTA5Yy00MDg5LTgxNzctMzc5OTkyZTdkODhk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb5b2d6e-028e-454d-b878-0c055adbeb2a%22%2c%22Oid%22%3a%22d9cb9b3f-6206-45f8-93a6-d71c49f5e61b%22%7d Tillsammans

Läs mer »