Viktig information inför stundande Förbundsmöte 2023

Dela gärna med dig!

Publicerad: januari 4, 2023

Viktig information inför Förbundsmötet

Den 19 mars har vi ordinarie Förbundsmöte i Stockholm. SCF återkommer med besked om exakt tid & plats.

Vi vill nu påminna om alla viktiga deadlines som gäller inför det mötet.

I enlighet med Kapitel 3, paragraf 2 i våra stadgar får föreningar inkomma med förslag till ärenden att behandlas av årsmötet. Dessa förslag skall inkomma senast två månader före förbundsmötet för att ge styrelsen tid att behandla och svara på motionerna. Det innebär att motioner skall inkomma senast 19 januari till förbundet.

Enligt Kapitel 4, paragraf 3, gäller samma tidsintervall för nomineringar till Förbundsstyrelsen.

Valberedningen behöver därmed få eventuella nomineringar senast 19 januari.

Kapitel 3, paragraf 7, redogör för kriterierna för valbarhet. Dessa behöver styrkas för att en nominerad skall betraktas som valbar enligt stadgarna. Det går bra att komplettera med dokument efter nominering.

De styrkande dokumenten skickas till Generalsekreterare Monica Söderberg.

Nomineringar kan med fördel skickas direkt Valberedningen – Valberedning – Svenska Cricketförbundet – eller till info@cricket.rf.se.

Senaste nytt

Default Feature Image SCF

ICC Census Data 2022

Dear Swedish Umpires and Coaches.  The ICC is requesting Cricket Sweden to provide the data for current umpires and coaches in Sweden. Therefore SCF request

Domarutbildningar

SCF håller på att se över utbildningstrappan och kommer att göras om för att bättre passa våra behov och för att det ska gå i