Viktig information inför stundande Förbundsmöte 2023

Dela gärna med dig!

Publicerad: januari 4, 2023

Viktig information inför Förbundsmötet

Den 19 mars har vi ordinarie Förbundsmöte i Stockholm. SCF återkommer med besked om exakt tid & plats.

Vi vill nu påminna om alla viktiga deadlines som gäller inför det mötet.

I enlighet med Kapitel 3, paragraf 2 i våra stadgar får föreningar inkomma med förslag till ärenden att behandlas av årsmötet. Dessa förslag skall inkomma senast två månader före förbundsmötet för att ge styrelsen tid att behandla och svara på motionerna. Det innebär att motioner skall inkomma senast 19 januari till förbundet.

Enligt Kapitel 4, paragraf 3, gäller samma tidsintervall för nomineringar till Förbundsstyrelsen.

Valberedningen behöver därmed få eventuella nomineringar senast 19 januari.

Kapitel 3, paragraf 7, redogör för kriterierna för valbarhet. Dessa behöver styrkas för att en nominerad skall betraktas som valbar enligt stadgarna. Det går bra att komplettera med dokument efter nominering.

De styrkande dokumenten skickas till Generalsekreterare Monica Söderberg.

Nomineringar kan med fördel skickas direkt Valberedningen – Valberedning – Svenska Cricketförbundet – eller till info@cricket.rf.se.

Senaste nytt

Default Feature Image SCF

SCF Extra årsmötet om revisorvalet

Härmed kallar styrelsen till extra årsmöte för val av auktoriserad revisor. Det bolaget som hade valts för revision på ordinarie årsmötet i mars 2023 saknade

Föreningskunskap i Malmö 23 november 2023

Missa inte möjligheten att utbilda och bekanta er med grundläggande föreningskunskaper tillsammans med RF-SISU Skåne och Svenska Cricketförbundet. Vi kommer bland annat att gå igenom