Tillsammans växer vi!

Verksamhetsinriktning och budget 2023

I helgen som gick godkände årsstämman 2023 styrelsens förslag till verksamhetsinriktning. Denna innefattar följande punkter: TävlingAnsvar och drift av hela tävlingsverksamheten flyttas till Förbundskansliet. Utveckling av ligaspeletmed 3 divisioner på herrsidan, Svenska Cricketligan Herr, Superligan och Division 1 som till säsongen 2024 utökas med ytterligare 2 divisioner till följd av den stora tillväxten. En ligaserie, Svenska […]

Välkomna till SCF Webinarie Coachforum

Torsdag den 16 februari kl 18.00 – 19.30, är alla cricketentusiaster varmt välkomna att delta i SCF:s fjärde webinarie på temat Coacher! Länk: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2IzNmY4OWItNTA5Yy00MDg5LTgxNzctMzc5OTkyZTdkODhk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb5b2d6e-028e-454d-b878-0c055adbeb2a%22%2c%22Oid%22%3a%22d9cb9b3f-6206-45f8-93a6-d71c49f5e61b%22%7d Tillsammans växer vi!

ICC Census Data 2022

Default Feature Image SCF

Dear Swedish Umpires and Coaches.  The ICC is requesting Cricket Sweden to provide the data for current umpires and coaches in Sweden. Therefore SCF request you to fill out the form with the following information latest by 20th of feb 2023. This data will be forwarded to the ICC Census data system.  Link to provide […]

Föreningsworkshop nästa steg i arbetet med Strategi för Svensk Cricket 

Nu fortsätter arbetet med att ta fram en tydlig strategi för utvecklingen av Svensk Cricket. Projektledare för strategiarbetet är Johanna Hemming som vi samarbetar med i det här projektet.  Vi vill, för att få så många perspektiv vi bara kan, att så många som möjligt deltar i arbetet. Dina tankar och synpunkter är viktiga för […]

Webinarie Föreningsutveckling

På måndag den 30 januari kl 18.00 är alla föreningar varmt välkomna att delta i SCF:s webinarie på temat Föreningsutveckling! Länk till webinariet: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDViYTM4N2YtNTgxNC00NTM2LThiYzQtNTg5M2E1MGJiNjcy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb5b2d6e-028e-454d-b878-0c055adbeb2a%22%2c%22Oid%22%3a%22d9cb9b3f-6206-45f8-93a6-d71c49f5e61b%22%7d  #SwedishCricket #tillsammansväxervi #svenskacricketförbundet

Föreningens årsrapport för perioden 2022-01-01 – 2022-12-31

Default Feature Image SCF

 Till alla klubbar/To all Clubs!   God fortsättning till er alla Nu är det dags att skicka in föreningens årsrapport för perioden 2022-01-01 – 2022-12-31, det är obligatoriskt för alla föreningar att göra det. Det är ett krav från RF.  Senast den 20 januari!  Ni gör er årsrapport i IdrottOnline  Här kan ni läsa om hur […]