Verksamhetsinriktning och budget 2023

Dela gärna med dig!

Publicerad: mars 23, 2023

I helgen som gick godkände årsstämman 2023 styrelsens förslag till verksamhetsinriktning. Denna innefattar följande punkter:

Tävling
Ansvar och drift av hela tävlingsverksamheten flyttas till Förbundskansliet. Utveckling av ligaspelet
med 3 divisioner på herrsidan, Svenska Cricketligan Herr, Superligan och Division 1 som till säsongen 2024 utökas med ytterligare 2 divisioner till följd av den stora tillväxten.

En ligaserie, Svenska Cricketligan Dam, på damsidan och Svenska Cricketligan Ungdom med flera åldersgrupper på ungdomssidan. ECS turnering under 2 veckor på en ort. SM-veckan sommar i Umeå för Dam & Herr där semifinaler och finaler av Svenska Cupen/ECS spelas. Regionala träningar och sammankomster som leder till regionala lag som spelar turneringarna JPL, LPL respektive SPL.

Dam & tjejcricket
Den tjejsatsning som inleddes under 2022 fortsätter även under 2023 med fokus att vi få fler
kvinnliga spelare (såväl junior som senior), domare, ledare, styrelseledamöter. Vi bygger ut
damernas tävlingsverksamhet och fortsätter satsningen på vårt damlandslag som skall delta i VMkval under säsongen 2023. Vi bibehåller ambitionen att, över tid, få en tillräckligt underlag med
tjejspelare för en satsning på ett ungdomslandslag för tjejer.

Föreningsdemokrati
Fortsätta med att få fler föreningar som går med i programmet National Club Scorecard och utbildar sig gällande Föreningskunskap, Ekonomi, Jämställdhet, Trygg Cricket, Idrottens värdegrund.

Återuppta det under 2022 inledda strategiprojektet i vilket samtliga medlemsföreningar bjuds in att aktivt bidra till fastställande av förbundets kärnvärden och långsiktiga mål.

Barn och Ungdomar
Stödja föreningar som vill starta ny verksamhet. Erbjuda nya utbildningar i Nybörjarcricket och
grundläggande utbildning. Utbilda i trygga idrottsmiljöer för barn-och unga samt RF:s riktlinjer för
Barn-och ungdomsidrott. Stimulera till föreningssamverkan regionalt gällande turneringar, läger och liknande aktiviteter i närområdet. Stödja med inspiration till anpassade tävlingsformer för barn.

Proaktivt introducera konceptet skolcricket och etablera samarbeten mellan skolor & lokala
cricketföreningar.

Veteran- & Social cricket
Arrangera en veteranturnering med regionala lag för både kvinnor och män.
Ta fram ett koncept med anpassade spelformer för äldre. Fortsätt utveckla koncept för social cricket.

Landslag
Erbjuda herrlandslaget och herrarnas utvecklingslag möjlighet till matchspel i nordiska
vänskapsmatcher/cuper.

Erbjuda damlandslaget och damernas utvecklingslag förberedande matchspel och träningsläger inför Damlandslagets deltagande i ICC VM-kval i sommar.

Erbjuda Ungdomslandslaget och ungdomarnas utvecklingslag träningstillfällen & matchspel i
nordiska vänskapsmatcher/ cuper.

Alla landslagen & utvecklingstrupper har kontinuerliga gemensamma utvecklingsträffar under året.

Utbildning
Lansera Svensk Crickets utbildningssystem med fokuserade utbildningsmånader. Erbjuda
utbildningar för ledare & domare på alla nivåer genom ICC Educational Pathway. Erbjuda utbildning till alla styrelserepresentanter. på förenings- & förbundsnivå Utbildning gällande matchfixing kommer att erbjudas alla coacher och spelare under våren. Satsa på utbildning av domare för att bredda domarkåren och höja statusen på domarrollen.

Utveckling
Erbjuda återkommande webinarier, coach clinics och olika Temaforum återkommande under
försäsong och säsong samt efter säsong. Fortsätta utveckla och förbättra tävlingsplattformen
Cricclubs. Digitalisera tävlingsadministrationen och hantering av domarersättning.

Senaste nytt

Default Feature Image SCF

SCF Extra årsmötet om revisorvalet

Härmed kallar styrelsen till extra årsmöte för val av auktoriserad revisor. Det bolaget som hade valts för revision på ordinarie årsmötet i mars 2023 saknade

Föreningskunskap i Malmö 23 november 2023

Missa inte möjligheten att utbilda och bekanta er med grundläggande föreningskunskaper tillsammans med RF-SISU Skåne och Svenska Cricketförbundet. Vi kommer bland annat att gå igenom