ICC Census Data 2022

Default Feature Image SCF

Dear Swedish Umpires and Coaches.  The ICC is requesting Cricket Sweden to provide the data for current umpires and coaches in Sweden. Therefore SCF request you to fill out the form with the following information latest by 20th of feb 2023. This data will be forwarded to the ICC Census data system.  Link to provide […]

Föreningsworkshop nästa steg i arbetet med Strategi för Svensk Cricket 

Nu fortsätter arbetet med att ta fram en tydlig strategi för utvecklingen av Svensk Cricket. Projektledare för strategiarbetet är Johanna Hemming som vi samarbetar med i det här projektet.  Vi vill, för att få så många perspektiv vi bara kan, att så många som möjligt deltar i arbetet. Dina tankar och synpunkter är viktiga för […]

Webinarie Föreningsutveckling

På måndag den 30 januari kl 18.00 är alla föreningar varmt välkomna att delta i SCF:s webinarie på temat Föreningsutveckling! Länk till webinariet: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDViYTM4N2YtNTgxNC00NTM2LThiYzQtNTg5M2E1MGJiNjcy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb5b2d6e-028e-454d-b878-0c055adbeb2a%22%2c%22Oid%22%3a%22d9cb9b3f-6206-45f8-93a6-d71c49f5e61b%22%7d  #SwedishCricket #tillsammansväxervi #svenskacricketförbundet

Föreningens årsrapport för perioden 2022-01-01 – 2022-12-31

Default Feature Image SCF

 Till alla klubbar/To all Clubs!   God fortsättning till er alla Nu är det dags att skicka in föreningens årsrapport för perioden 2022-01-01 – 2022-12-31, det är obligatoriskt för alla föreningar att göra det. Det är ett krav från RF.  Senast den 20 januari!  Ni gör er årsrapport i IdrottOnline  Här kan ni läsa om hur […]

Skolcricket: Västra Götalands Nätverksträff

Default Feature Image SCF

Torsdagen den 17 november deltog vår projektledare Azam Khalil för “Skolcricket” i  Västra Götalands nätverksträff tillsammans med RF-SISU Västra Götaland andra förbund . Nätverksträffen vände sig till skolor i regionen. SCF fick möjlighet att presentera projekt ” Cricket i Skolan ” för skolpersonal. Skolpersonalen fick testa och spela cricket på slutet av presentationen.  Är din förening intresserade av att samverka […]

RF Uppdatering – Projektstöd IF 2022-2023

Default Feature Image SCF

LOK-stöd Om LOK-stödet Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd.LOK-stöd kan sökas av alla idrottsföreningar som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7-25 år.LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott. Från den 1 januari 2014 gäller nya LOK-stödsföreskrifter. Alla idrottsföreningar anslutna till Svenska Cricketförbund har rätt att söka lokalt aktivitetsstöd.Du kan läsa allt […]