SCF söker kandidater till SCF coachnätverk, coachteam och tutorpool

Coachnätverk Vill du själv utvecklas som coach? Vi söker dig som önskar ingå i SCF coachnätverk. Genom nätverket erbjuder SCF Director of Cricket, Qasim Ali tips och stöd till intresserade coacher. Coachteam Gillar du att leda och utveckla andra genom idrotten tillsammans med sunda värderingar kan detta vara möjligheten för dig. SCF bygger upp sitt […]

ICC Level 1 – Först till Kvarn (5 platser)

Är du intresserad att börja coacha och utveckla inte vara dig själv, utan dina medspelare också? I sådana fall, kan förbundet rekommendera dig ICC Foundation Certificate och ICC Coaching level 1, som är en gratis studieplattform för cricketentusiaster. I dagsläget återstår 5 lediga platser inför den praktiska delen av utbildningen (Först till kvarn) Antagningskrav: För […]

Domarutbildning genomförd

I helgen deltog 15 domare på utbildningen för Umpires Stage 2 som genomfördes i vackra Malmö. Kursen är den första av flera leveranser som nu rullar ut under våren. Vi sätter också planeringen för ytterligare kurser under hösten och hoppas kunna kommunicera tiderna för dem inom kort. Kursledaren, den mycket erfarna Rob Smith från England, […]

Välkomna till SCF Webinarie Coachforum

Torsdag den 16 februari kl 18.00 – 19.30, är alla cricketentusiaster varmt välkomna att delta i SCF:s fjärde webinarie på temat Coacher! Länk: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2IzNmY4OWItNTA5Yy00MDg5LTgxNzctMzc5OTkyZTdkODhk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb5b2d6e-028e-454d-b878-0c055adbeb2a%22%2c%22Oid%22%3a%22d9cb9b3f-6206-45f8-93a6-d71c49f5e61b%22%7d Tillsammans växer vi!

Domarutbildningar

SCF håller på att se över utbildningstrappan och kommer att göras om för att bättre passa våra behov och för att det ska gå i linje med ICC:s nya utbildningsplaner. Det är av stor vikt att vår utbildningstrappa är synkad med ICC:s planer för bättre samarbete och tillgång till resurser.Domare är en av de viktigaste […]