Tillsammans växer vi!

Välkommen till Strategiworkshop för Föreningar

Den 10 april kl 19-20, hålls SCF strategiworkshop för föreningar. I arbetet med att ta fram en tydlig strategi för utvecklingen av Svensk Cricket bjuder vi nu in alla klubbar att delta i en workshop.  Vi vill få så många perspektiv som möjligt för var vi ser svensk cricket i framtiden, och att så många som […]

Välkomna till SCF Webinarie Coachforum

Torsdag den 16 februari kl 18.00 – 19.30, är alla cricketentusiaster varmt välkomna att delta i SCF:s fjärde webinarie på temat Coacher! Länk: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2IzNmY4OWItNTA5Yy00MDg5LTgxNzctMzc5OTkyZTdkODhk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb5b2d6e-028e-454d-b878-0c055adbeb2a%22%2c%22Oid%22%3a%22d9cb9b3f-6206-45f8-93a6-d71c49f5e61b%22%7d Tillsammans växer vi!

SCF Talks – Ligaforum och Strategiworkshops

Default Feature Image SCF

Under oktober månad kommer vi att genomföra regionala Ligaforum för lägga grunden för nästa års tävlingssäsong. Vi samarbetar nu med idrottskonsulenterna på RF/SISU i södra och västra Sverige samt i Stockholm för att säkra upp lokaler och resurser. Preliminärt blir det andra helgen i oktober (10-11/10). Så snart vi har alla detaljer på plats kommer […]

Svenska Cricketförbundets kurs

Default Feature Image SCF

“Essentials Course – Face to face” kommer snart! Vår första kurs i serien av Svenska Cricketförbundets “Essentials course – Face to face” kommer att hållas i Hedemora, Sverige, mellan 16-17 oktober.Kursdeltagarna kommer få grundläggande och användbar cricketutbildning genom sessioner som hålls av Sportchef Benn Harradine och medlemmar av högprestationsteamet. Deltagare i utbildningen är: Suman Mokhamatam   Stockholm Cricket ClubWilliam Gastineau-Hills   Stockholm Cricket ClubVasanthChakravarthy […]