Tillsammans växer vi!

SCF WEBBINARIUM

Föreningsdialog samt senaste nyheter gällande ICC, ECN och RF Hej och välkomma,  På detta webinarium ska vi dela senaste nyheter relaterade till ICC, ECN och RF och lite övrigt som planeras i år. Varmt välkomna! den 3 juni 2024 17:00 – 17:45 Online event registreringslänk: https://teams.microsoft.com/registration/bi1b644CTUW4eAwFWtvrKg,0EgjBjZFV02Ma0aSjHoiZA,tMaQcRGQwkqOew_juvtoyA,_I6wxuZh8Eqe1nHDE_EmsA,TwPdPe8IbEq3-3a_XlRHQA,rQA25iiQikm_iLv95Qgnyw?mode=read&tenantId=eb5b2d6e-028e-454d-b878-0c055adbeb2a Tariq Zuwak (Ordförande | Chairman) Svenska Cricketförbundet | Swedish Cricket Federation

Välkommen till Strategiworkshop för Föreningar

Den 10 april kl 19-20, hålls SCF strategiworkshop för föreningar. I arbetet med att ta fram en tydlig strategi för utvecklingen av Svensk Cricket bjuder vi nu in alla klubbar att delta i en workshop.  Vi vill få så många perspektiv som möjligt för var vi ser svensk cricket i framtiden, och att så många som […]

Välkomna till SCF Webinarie Coachforum

Torsdag den 16 februari kl 18.00 – 19.30, är alla cricketentusiaster varmt välkomna att delta i SCF:s fjärde webinarie på temat Coacher! Länk: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2IzNmY4OWItNTA5Yy00MDg5LTgxNzctMzc5OTkyZTdkODhk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb5b2d6e-028e-454d-b878-0c055adbeb2a%22%2c%22Oid%22%3a%22d9cb9b3f-6206-45f8-93a6-d71c49f5e61b%22%7d Tillsammans växer vi!

SCF Talks – Ligaforum och Strategiworkshops

Default Feature Image SCF

Under oktober månad kommer vi att genomföra regionala Ligaforum för lägga grunden för nästa års tävlingssäsong. Vi samarbetar nu med idrottskonsulenterna på RF/SISU i södra och västra Sverige samt i Stockholm för att säkra upp lokaler och resurser. Preliminärt blir det andra helgen i oktober (10-11/10). Så snart vi har alla detaljer på plats kommer […]

Svenska Cricketförbundets kurs

Default Feature Image SCF

“Essentials Course – Face to face” kommer snart! Vår första kurs i serien av Svenska Cricketförbundets “Essentials course – Face to face” kommer att hållas i Hedemora, Sverige, mellan 16-17 oktober.Kursdeltagarna kommer få grundläggande och användbar cricketutbildning genom sessioner som hålls av Sportchef Benn Harradine och medlemmar av högprestationsteamet. Deltagare i utbildningen är: Suman Mokhamatam   Stockholm Cricket ClubWilliam Gastineau-Hills   Stockholm Cricket ClubVasanthChakravarthy […]