SCF Talks – Ligaforum och Strategiworkshops

Dela gärna med dig!

Publicerad: september 12, 2022

Default Feature Image SCF

Under oktober månad kommer vi att genomföra regionala Ligaforum för lägga grunden för nästa års tävlingssäsong. Vi samarbetar nu med idrottskonsulenterna på RF/SISU i södra och västra Sverige samt i Stockholm för att säkra upp lokaler och resurser. Preliminärt blir det andra helgen i oktober (10-11/10). Så snart vi har alla detaljer på plats kommer vi sända inbjudan med exakt datum och program till samtliga klubbar.

Arbetet med att ta fram en tydlig strategi för utvecklingen av Svensk Cricket är dessutom igång och flera föreningsrepresentanter intervjuas nu av vår projektledare Johanna. Till hösten kommer arbetet gå in i en ny fas då vi bjuder in samtliga till regionala workshops för att gemensamt jobba med Svensk Crickets strategi.

Vi siktar på att samordna våra Strategiworkshops med Ligaforum så att alla deltagare får ut max av mötesdagen. Både före och efter dessa fysiska mötesplatser räknar vi med att kunna genomföra digitala webinarier. Alla dessa initiativ är viktiga byggstenar i konceptet SCF Talks där syftet är att komma närmare varandra och vara transparanta från Förbundet..

Det inledda förändringsarbetet är viktiga steg i Svensk Crickets utvecklingsresa. Förbundsstyrelsen & personalen på Förbundskansliet är övertygade om att den positiva utvecklingen enbart kan hända om vi gör arbetet tillsammans. Därför vill vi gärna att just DU deltar!

Senaste nytt

Default Feature Image SCF

ICC Census Data 2022

Dear Swedish Umpires and Coaches.  The ICC is requesting Cricket Sweden to provide the data for current umpires and coaches in Sweden. Therefore SCF request

Domarutbildningar

SCF håller på att se över utbildningstrappan och kommer att göras om för att bättre passa våra behov och för att det ska gå i