Viktig information till SCF Klubbar

Av: SCF Kansli

Dela gärna med dig!

Publicerad: februari 4, 2021

Default Feature Image SCF

Corona Pandemin
Regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelade idag att de som är födda 2002 och yngre återigen kan återgå till sina idrottsträningar. Detta gäller från den 6 februari.
 
SCF Årsmöte/AGM 20 mars
Styrelsen beslutade igår att årsmötet kommer att hållas digitalt, genom verktyget Easy Meet. De personer som ska vara ombud för er klubb, måste kunna legitimera sig med Bank-id.
Mer information om hur det kommer att gå till och vad ni behöver förbereda kommer i god tid innan mötet. Vi kommer också ha support på plats, som kommer kunna hjälpa till om det uppstår något problem.
Alla klubbar måste lämna fullmakt till den person som ska representera klubben. Fullmakten skickas till info@cricket.rf.se senast den 27 februari.
 
Tävlingsbestämmelserna
Den 11 mars klockan 18.00 -20:00 kommer vi ha en genomgång av tävlingsbestämmelserna på engelska, det kommer att vara ett live-möte.
 
Utbildning i föreningskunskap på engelska – anmäl er senast 25 februari
SCF har köpt in en digital live-sänd utbildning i föreningskunskap på engelska. Det är obligatoriskt för alla klubbar att delta på denna utbildning om man inte redan har gjort det genom SISU.
Utbildningen kommer att vara digital på kvällstid om totalt 6 timmar och delas upp på  3-4 tillfällen med föreläsare på plats som kan svara på frågor under genomgången.
Vi vill att ni är minst två representanter från varje klubbs styrelse. Anmälan är bindande och kommer man inte på utbildningen efter att man har gjort anmälan får klubben betala en avgift på 1500:-
Utbildningen kommer att ske i början på april.
Anmälan sker via länken:
 
In English
Corona Pandemic

 The parliament and national health service today released new information that those who are born in 2002 or later can resume sport training. This takes effect from february 6.
 
Cricket Sweden Annual General Meeting
 The board of Cricket Sweden concluded yesterday that the AGM will be held digitally using a platform called Easy Meet.
Respective representatives from member clubs must identify themselves using Bank-id. More information on how this will be facilitated will be provided with ample time before the AGM. 
There will also be support staff during the AGM should there be any technical issues.
All clubs must provide power of attorney to those who shall represent their organisations.
The power of attorney has to be sent  to info@cricket.rf.se not later then the 27th of Feb.
 
Competition Rules
 On the 11th March 18:00 – 20:00 there will be an information meeting on the competitions rules in english. 
 
Education on How to run a club in english – registrations close 25th february
 Cricket Sweden has invested in a digital education on the need-to-knows of running a club. Participation in this education is obligitory for every member club (if they cannot provide evidence that they have already done it through SISU)
The education will be digital and run in the evenings. With a total time of 6 hours broken down into 3-4 separate occasions.
 A minimum of 2 representatives from each club board is required. Each registration is binding and if those registered are no-shows to the education sessions a fee of 1500 SEK will be sent to their organisation.
 Education will be run in the beginning of april and registrations can be made here!

Senaste nytt

Default Feature Image SCF

SCF Extra årsmötet om revisorvalet

Härmed kallar styrelsen till extra årsmöte för val av auktoriserad revisor. Det bolaget som hade valts för revision på ordinarie årsmötet i mars 2023 saknade

Föreningskunskap i Malmö 23 november 2023

Missa inte möjligheten att utbilda och bekanta er med grundläggande föreningskunskaper tillsammans med RF-SISU Skåne och Svenska Cricketförbundet. Vi kommer bland annat att gå igenom