Tillsammans växer vi!

Viktig information till alla klubbar!

Av: SCF Kansli

Dela gärna med dig!

Publicerad: december 20, 2020

Default Feature Image SCF

Ersättning till klubbar som påverkats av restriktionerna
under perioden 1 oktober – 31 december 2020

Ansökan om kompensationsstöd för förlorade intäkter kan sökas under perioden 15/1 – 26/1. Ansökan görs på er Idrottonline sida, under fliken Idrottsmedel. Förbered er noga innan ni gör ansökan. Ni ska också i er ansökan redovisa minskade kostnader.
LOK-stöd
LOK-stöd för aktiviteter som genomförts under hösten 2020 för medlemmar i åldern 7-12 år ska ansökas senast den 25 februari. Endast digital närvarorapportering godkänns. Läs mer om LOK-stödet här:
LOK-stöd för barn- och ungdomsidrott (rf.se)
Medlemsavgift för 2021
Faktura på medlemsavgiften som beslutades av medlemmarna på årsmötet, 3000:- kommer att skickas ut under mitten av januari 2021. För att få rösta på årsmötet samt spela i ligan så ska medlemsavgiften vara betald. Klubbar som inte betalt sin medlemsavgift på två år utesluts automatiskt.
Årsrapporten avseende 2020
Alla SCF:s klubbar är skyldiga att lämna årsrapport till SCF. Årsrapporten lämnas på er Idrottonline sida och kan lämnas under perioden 1 januari 2021 – 15 januari 2021. Detta är ett krav från RF för att SCF ska kunna få bidrag.
Medlemsregistret för 2020
Senast den 31/12 – 2020 måste ni säkerställa att ni har ett korrekt medlemsregister i Idrottonline och att alla aktiva medlemmar har ett ”X” i rutan för aktiv medlem.
Projektstöd – återrapport senast 15/1-2021
De klubbar som beviljats projektstöd från RF, det som ni sökt i Idrottonline, måste återrapportera senast den 15 januari. Om ni inte återrapporterar i tid blir ni återbetalningsskyldiga. Mer information finns på hemsidan gällande vad som ska återrapporteras för att godkännas. RF gör stickprovskontroller!
Projektstöd 2020 ska rapporteras senast 15/1-2021 – Svenska Cricketförbundet (swedishcricket.org)
Prova-på aktiviteter 2020
Om er klubb har anordnat prova-på aktiviteter, deltagit på någon festival, haft skolaktiviteter så ska ni rapportera det  Denna rapport ligger till grund för det stöd som vi får från ICC. Blanketten för rapport finns på SCF:s hemsida i dokumentbanken samt har skickats ut till alla klubbar vid flera tillfällen.
Familjecricket, Extra projektstöd samt Cricket i skolan
Dessa projekt ska återrapporteras under början på 2021. Vi återkommer med i vilket format vi vill ha rapporten, det kan också bli muntliga rapporter eller besök från SCF. Vi har förståelse för svårigheter med detta utifrån de restriktioner som just nu gäller!

Snabbmeny

Börja Spela Cricket

Tävlingsinfo

Spelarstatistik

Förbundsprojekt

Senaste nytt

U19- landslagsutagning

Det är med stor glädje vi vill informera om U19- landslagsuttagningen som kommer att äga rum på 3 olika platser enligt nedan: Riktlinjerna från ICC