Valberedningen presenterar sitt förslag till Förbundsstyrelse

Dela gärna med dig!

Publicerad: november 13, 2022

Valberedningen har genomfört en rekryteringsprocess baserat på inkomna nomineringar av kandidater och redovisar här resultatet av sitt arbete. Valberedningen lämnar sitt förslag på Förbundsstyrelse på det extra årsmötet på lördag 19 november.

Senaste nytt

Default Feature Image SCF

SCF Extra årsmötet om revisorvalet

Härmed kallar styrelsen till extra årsmöte för val av auktoriserad revisor. Det bolaget som hade valts för revision på ordinarie årsmötet i mars 2023 saknade

Föreningskunskap i Malmö 23 november 2023

Missa inte möjligheten att utbilda och bekanta er med grundläggande föreningskunskaper tillsammans med RF-SISU Skåne och Svenska Cricketförbundet. Vi kommer bland annat att gå igenom