Valberedningen presenterar sitt förslag till Förbundsstyrelse

Dela gärna med dig!

Publicerad: november 13, 2022

Valberedningen har genomfört en rekryteringsprocess baserat på inkomna nomineringar av kandidater och redovisar här resultatet av sitt arbete. Valberedningen lämnar sitt förslag på Förbundsstyrelse på det extra årsmötet på lördag 19 november.

Senaste nytt

Default Feature Image SCF

ICC Census Data 2022

Dear Swedish Umpires and Coaches.  The ICC is requesting Cricket Sweden to provide the data for current umpires and coaches in Sweden. Therefore SCF request

Domarutbildningar

SCF håller på att se över utbildningstrappan och kommer att göras om för att bättre passa våra behov och för att det ska gå i