Uppdaterad information från Valberedningen

Dela gärna med dig!

Publicerad: november 1, 2022

Default Feature Image SCF

Nomineringar
Nomineringsperioden för kandidater till Förbundsstyrelsen upphörde 9 oktober efter att Valberedning förlängt nomineringsperioden med en vecka.
Totalt har nio nomineringar inkommit, varav tre från samma förening. Endast fyra av dessa nio nomineringar har inlämnat komplett dokumentation och är i nuläget valbara enligt stadgarna. Ytterligare tre skall inkomma med kompletterande dokumentation.
Två kandidater uppfyller dessvärre inte kriterierna i stadgarna.
 
Intervjuer
Valberedningen kommer nu att genomföra intervjuer med de fyra kandidater som är valbara och förbereder därefter för att intervjua ytterligare tre kandidater när/om komplettering inkommer. 
När intervjurundan är avklarad kommer Valberedningen att presentera sitt förslag på styrelse till årsstämman. Detta sker i god tid innan årsmötet, dock senast 12 november.
 
Status
I nuläget finns inte komplett kandidatunderlag för en styrelse om Ordförande + 6 ledamöter.
Eventuella kompletteringar är därför välkomna.

Senaste nytt

Default Feature Image SCF

ICC Census Data 2022

Dear Swedish Umpires and Coaches.  The ICC is requesting Cricket Sweden to provide the data for current umpires and coaches in Sweden. Therefore SCF request

Domarutbildningar

SCF håller på att se över utbildningstrappan och kommer att göras om för att bättre passa våra behov och för att det ska gå i