Tillsammans växer vi!

Svenska Cricketförbundet vill träffa och prata med dig!

Av: SCF Kansli

Dela gärna med dig!

Publicerad: juni 10, 2022

Default Feature Image SCF

( In English below)
Som presenterat tidigare inleder vi nu i sommar arbetet med att ta fram en tydlig strategi för utvecklingen av Svensk Cricket. I det arbetet vill vi involvera alla medlemmar som är intresserade av att bidra.
Vi kommer att inleda det arbetet med en serie öppna forum – webinarier – under rubriken SCF Talks där vi dels informerar från Förbundets håll var vi befinner oss idag och hur vi pratar om framtiden, men dels också där vi kan fråga alla klubbar vad era tankar är.
 
Utöver Strategi-webinarier vill vi även använda möjligheten till dialog inom andra områden som tex. föreningsutveckling, utvecklingen av damcricket och hur vi kan växa & nå framgångar internationellt. Förbundsstyrelsen & personalen på Förbundskansliet är övertygade om att detta enbart kan hända om vi gör arbetet tillsammans.
 
I och med att vi i dagarna har mottagit en begäran om ett extra årsmöte, känner vi att turordningen på dessa planerade webinarier/öppna forum bör justeras något.
 
Därmed inleder vi med att bjuda in till ett möte nästa vecka som fokuserar på de ämnen som i närtid väckt flest frågor inom Svensk Cricket.
 
På tisdag 21 juni välkomnas alla klubbar till ett digitalt möte mellan kl 18.00-19.30.
 
Detta är länken som tar er till möteTeams Live Meeting public link.
 
Ämnena på detta första möte är;

  •  Selekteringsprocess Seniorlandslag Herr
  • Ligorna – utmaningar och hantering
  • Extra Årsmöten och dess konsekvenser

 
Alla möten inleds med presentationer som därefter följs av frågestund.
Dessa webinarier kommer att spelas in och laddas upp på hemsidan efteråt så att alla som är förhindrade att delta på tisdag kan ta del av informationen i efterhand.
 
Varmt välkomna!
 
 In English

Swedish Cricket Federation wants to meet and talk to you!
 
 
As presented earlier, we are beginning our work with developing a clear strategy for the development of Cricket Sweden this summer. We would like to involve all members that are interested in this work.  
This process will begin with a series of open forums – webinars – under the name SCF Talks in which the Federation will present the SCF perspective of where we are today and what the future may entail, but also an opportunity to ask all clubs what your thoughts are on this topic.
 
Apart from the Strategy-webinars, we would also like to use this opportunity for interaction and dialogue for other areas such as Club development, the further development of Women’s cricket and how we can grow and reach international success with our National Teams. The SCF Board and the staff in office are convinced that this can only happen if we do this work together.
 
Since the Federation earlier this week received a request for an extra annual meeting, we feel the need to rearrange the order of these planned webinars.
 
Therefore, we launch this series of webinars by inviting you to a meeting next week that focuses on the topics that has raised most questions within SCF in the recent days.
 
All clubs are welcome to a digital meeting on Tuesday June 21st   between kl 18.00-19.30.
 
Use this link to join the meeting: Teams Live Meeting public link.
 
The topics on this first meeting are

  • Senior National Team Selection Process (Men)
  • League – challenges and management
  • EAGM and its consequences

 
All webinars will start with presentations and then be followed by a Q & A session.
The webinars will be recorded and later uploaded on the website for easy access to all that are unable to participate on Tuesday evening.
 
Most Welcome!

Snabbmeny

Börja Spela Cricket

Tävlingsinfo

Spelarstatistik

Förbundsprojekt

Senaste nytt

U19- landslagsutagning

Det är med stor glädje vi vill informera om U19- landslagsuttagningen som kommer att äga rum på 3 olika platser enligt nedan: Riktlinjerna från ICC