Tillsammans växer vi!

RF Uppdatering – Projektstöd IF 2022-2023

Dela gärna med dig!

Publicerad: november 14, 2022

Default Feature Image SCF

LOK-stöd

Om LOK-stödet

Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd.
LOK-stöd kan sökas av alla idrottsföreningar som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7-25 år.
LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott. Från den 1 januari 2014 gäller nya LOK-stödsföreskrifter. Alla idrottsföreningar anslutna till Svenska Cricketförbund har rätt att söka lokalt aktivitetsstöd.
Du kan läsa allt om LOK-stöd på RF:s hemsida.
Det finns även andra möjligheter till ekonomiskt stöd för er som förening, bland annat anläggningsstöd, Idrottslyftet och Internationellt stimulansbidrag. Du hittar allt du behöver om ekonomiskt stöd på: www.rf.se

Projektstöd IF 2022-2023: Max 10 00 kr/klubb.

Under perioden 1 mars 2022 till 31 augusti 2023 kan ni söka projektstöd IF Barn & Ungdom.

Max 10 000:-/klubb. Ni kan endast välja ett område att söka inom!

Ansökan gör ni på er idrottsonline sida under fliken Idrottsmedel. Innan ni börjar er ansökan ska ni förbereda er med att svara på frågor:

– Syftet med projektet
– Hur ni ska genomföra projektet
– Vad stödet ska användas till
– Budget
– Har ni egna pengar som ni kommer att använda tillsammans med projektstödet
– Startdatum och slutdatum för projektet

Max 3 000kr till utrustning

Kriterier

 • Aktiviteterna ska vara kostnadsfria för barn och unga 
 • Alla deltagare ska ha likvärdig tillgång till aktiviteterna, därför får inga särskilda krav på förkunskaper ställas för deltagande. 
 •  Projektstödet ska användas för både flickors och pojkars deltagande och skapa möten och kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund. 
 • Begränsningar
 • Stödet ges inte för ordinarie föreningsverksamhet som redan stöds av andra ekonomiska stöd.
 • Uppföljning 
 • Kvitton och fakturor ska kunna uppvisas på begäran av SCF
 • Föreningen ska kunna styrka förväntade kostnader aktiviteten om SCF  ber om detta.
 •  Andra bidrag som arrangören redan beviljats för aktiviteten ska tydligt redovisas i ansökan. 
 •  Föreningar som beviljas projektstöd ska delta  i av förbundet arrangerade möten och/eller  aktiviteter riktade mot barn och ungdomar. 
 • Stödet ska återrapporteras i idrottonline.

Ni kan söka inom två områden: Uppstart Ungdom eller Utveckling barn.

1) Uppstart Ungdom 13 – 25 år tjejer och killar, avser ny verksamhet

Bidrag kan sökas till:

• Inkludering av underrepresenterade grupper.
• Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

– Ledararvode
– Hyra av lokal/anläggning
– Utbildningar av unga domare
– Marknadsföring
– Utbildning av ledare

2) Utveckling barn 7 – 12 år (ny verksamhet & vidareutveckling)

Bidrag kan sökas till:

• Inkludering av underrepresenterade grupper.
• Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

– Ledararvode
-Utbildning av ledare
– Utbildningar av unga domare
-Inköp av material för träning av barn alternativt låneutrustning till barn, max 3000:-
– Hyra av lokal
– Marknadsföring
-Prova-på aktiviteter

———————————————————————-

Anläggningsstöd – max. 10 000:-/anläggning
Vi beviljar bidrag till förbättringar eller vid nyetablering av en anläggning.
Det kan vara stöd till en ny pitch eller en flexpitch. Det kan vara stöd till en träningsbur. Det kan vara andra förbättringar av en anläggning som behöver göras.
För att vi ska kunna bevilja bidrag så ska ni ha ett samarbete med kommunen, andra klubbar som använder anläggningen samt SISU. Stödet från SCF ska ses som en del i en större satsning.
Ansökan görs genom en ansökan till info@cricket.rf.se
Ni skriver i ansökan vad ni vill göra och kontaktuppgifter till andra som ingår i projektet.

Även RF-SISU regionalt har anläggningsstöd som ni kan söka.
Det är kommunerna som äger anläggningen och normalt slitage ska kommunen stå för eftersom ni hyr anläggningen av dom.

Återstartsstöd   
Max 7000:-/förening
Under 2022 kommer vi kunna dela ut totalt 200 000:- i stöd till klubbar som vill växa och nå nya målgrupper, det är ett extra stöd från staten för att starta upp idrotten igen efter Corona.
Ni kan också söka återstartsstöd för medverkan i ungdomsligan 2022 U15 och U19

Villkoren för att få söka är enligt följande:
– Klubben ska ha verksamhet eller vill starta verksamhet för barn, ungdomar eller kvinnor.

– Klubben ska ha genomfört och redovisat tidigare projekt som beviljats stöd under 2020 och  2021. Tidigare uppskjutna projekt måste ha genomförts.

– Ledare som ska ansvara för barn och ungdomsverksamhet måste gå en kurs Trygga idrottsmiljöer genom SISU eller Svensk Crickets egna “Safeguarding for young people in Cricket” – digital kurs.
Innan ni går kurs kan alla ledare i föreningen arbeta igenom materialet “Skapa Trygga Idrottsmiljöer”

– Klubben ska medverka i SCF:s satsning på klubbutveckling “National Club scorecard”

Bidraget kan användas till att köpa in låne-utrustning för barn och ungdomar. Ledararvode, marknadsföring, hyra av planer, rekrytering av ledare, föräldramöten, inköp av mellanmål. Kostnader för deltagande i ungdomsligan 2022.
Alla inköp ska bevisas med kvitto på svenska.

Ansökan görs på er Idrottonline sida under fliken Idrottsmedel och återstart.

Våra försäkringar

Våra cricketföreningar har genom sitt medlemskap i Riksidrottsförbundet (RF) och Svenska Cricketförbundet (SCF) ett grundläggande försäkringsskydd via Folksam. En cricketförening och deras medlemmar omfattas till exempel automatiskt av RFs grundförsäkring och alla spelare av vår idrottsförsäkring. Sedan finns möjlighet för våra föreningar att teckna en eller flera kompletteringsförsäkringar för t ex resor utomlands eller för inventarier och egna lokaler.

Through our membership in Riksidrottsförbundet (RF) and Swedish Cricket Federation (SCF), our cricket clubs have a basic insurance coverage through Folksam. For example, a cricket club and their members are automatically covered by RF’s basic insurance and all players of our sports insurance. Then there is the opportunity for our associations to sign one or more supplementary insurance policies for eg travel abroad or for inventories and own facilities.

SCF:s olycksfallsförsäkring för spelare
Denna försäkring omfattar alla spelare i klubbar som är anslutna till förbundet. Försäkringen gäller för olycksfallsskador som inträffar när spelare deltar i match eller organiserad träning. Den gäller också under direkt färd till och från dessa aktiviteter. Om en aktivitet sker på annan ort än hemorten (även utomlands), gäller försäkringen också under resor och vistelse i samband med denna, men för att få ersättning för kostnader som bland annat hemtransport och kostnader vid akut sjukdom krävs en reseförsäkring.

Läs mer om Idrottsförsäkring  K64838 här!


RF:s grundförsäkring
Alla cricketförening som är anslutna till Riksidrottsförbundet omfattas utan kostnad av en grundförsäkring som täcker föreningens basbehov. Den innehåller bland annat en olycksfallsförsäkring för alla ideella ledare, tränare, funktionärer och domare då de utför ideellt uppdrag åt föreningen.
Grundförsäkringens innehåll:
– Ansvarsförsäkring för idrottslig och ideell verksamhet
– Förmögenhetsbrottsförsäkring
– Rättsskyddsförsäkring
– Patientförsäkring
– Olycksfalls- och krisförsäkring för funktionärer och ledare

Läs mer om RF:s grundförsäkring här!
 

RF:s kompletteringsförsäkring
Den grundförsäkring som våra föreningar har genom Riksidrottsförbundet täcker föreningens basbehov, men det finns en del annat som en idrottsförening kan behöva försäkringsskydd för. Det är till exempel viktigt att ha utökad ansvarsförsäkring om föreningen arrangerar olika aktiviteter vid sidan om den ideella idrottsliga verksamheten, men också hur medlemmarna är försäkrade på resor som görs med föreningen eller om föreningen har idrottsmaterial av större värde.

Läs mer om RF.s kompletteringsförsäkring här!


Resetilläggsförsäkring
Som cricketförening har man möjlighet att teckna en resetilläggsförsäkring när föreningen åker utomlands för att spela. Förbundet rekommenderar därför alla som reser utanför Sverige för att spela cricket att teckna antingen resetilläggsförsäkringen som täcker hela året via RF.s kompletteringsförsäkring (läs mer ovan) eller försäkring K96 för enstaka resor.
 

Läs mer om resetilläggsförsäkringen som täcker alla resor under hela året här!

Läs mer om resetilläggsförsäkringen för enstaka resor här!

Förmåner och erbjudanden

Som en medlem i RF och Svenska cricketförbundet kan medlemsförening få
 en rabatt eller förmåner på verktyg som hjälper dig administrera din förening.  
 
Swedbank
I samarbete med Riksidrottsförbundet har Swedbank tagit fram och paketerat ett antal banktjänster, inklusive fakturering och bokföring, som underlättar hanteringen av föreningens ekonomi.

Mer om banktjänster för idrotten.

Fortnox
Effektivisera och modernisera det tidskrävande arbetet med fakturering och bokföring i din idrottsförening, spara tid och få full koll på ekonomin. 

Mer om Fortnox tjänster för idrotten
 

Microsoft Office 365
Microsoft erbjuda ideella förening en rabatt på deras produktivitetslösningar. Kvalificerande organisation kan skaffa Microsoft 365 Business Premium kostnadsfritt.

Läsa mer här!


Rabatter och förmåner
På denna sida kan du/ni som medlem i  Svenska Cricketförbundet hitta mycket bra erbjudanden för idrotten.
Ni kan exempelvis flyga med Braflyg eller åka tåg med SJ till idrottspris. Ni kan boka boende för idrottspris på Scandic eller Nordic Choice Hotel och mycket mera.

Snabbmeny

Börja Spela Cricket

Vad är Cricket?

Cricket för nybörjare

Hitta en förening

Sociala Medier till damlag

Tävlingsinfo

Spelarstatistik

Förbundsprojekt

Senaste nytt

U19- landslagsutagning

Det är med stor glädje vi vill informera om U19- landslagsuttagningen som kommer att äga rum på 3 olika platser enligt nedan: Riktlinjerna från ICC