Rapport från Förbundsmötet 2021

Dela gärna med dig!

Publicerad: mars 23, 2021

Default Feature Image SCF

Årsmötet 2021 går nog till historien som det mest utmanande gällande att genomföra ett digitalt årsmöte. Det började redan från start med att Easymeets servrar gick ner och mötet blev 45 minuter försenat.
Därefter fortsatte tekniken att utmana oss med att flera deltagare blev “utslängda” ur systemet. Tex. så blev förbundets ordförande Zalmay Daftani bortkopplad under tiden han föredrog verksamhetsberättelsen för 2020. Mötet fick snabbt hoppa till nästa punkt och Zalmay fick komma in senare och fortsätta sin presentation.
Då många deltagare upplevt problem och inte kunnat delta på mötet så har vi idag fått information om att överklagan har skett av flera föreningar till RIN.
RIN har meddelat att de skyndsamt kommer handlägga ärendet och under tiden arbetar vi på och de val som gjordes på mötet är de som gäller just nu.
Skulle RIN besluta om att årsmötet ska göras om, så kommer hela årsmötet göras om från början enligt agendan.Det innebär val till styrelse, DN, lekmannarevisor och valberedning samt röstning gällande medlemsavgift, motioner och propositioner.
De personval som gjordes under lördagens möte var följande:

Ny ledamot i SCF styrelse
Naz Singh – Sigtuna CC – vald på 2 år
Valberedningen
Jayasree Sajja – Älmhult CC – ordförande 1 år
Pernilla Elmesjöö -Guttsta WCC- ledamot 1 år
Baboo Duggal – Karlskrona CC – ledamot 2 år
Lekmannarevisor
Sadat Sidiqi – Nacka CC
Disciplinnämnden
Alibhai Alaudin – Stockholm CC – ordförande 1 år
Sameer Sidhanti – Karlskrona CC – ledamot 2 år
Rashmi Ganjagunte – Göteborg CC – ledamot 2 år
Neeha Kayani – Djurgården CC – ledamot 1 år
Gokul Seenivasan – Göteborg Royals – ledamot 1 år
Andra viktiga beslut som togs var att:
-Stadgarna ändras så att valberedningen får längre tid på sig för revision
-Stadgarna ändras så att det tydligt framgår att valberedningen ska bestå av både män och kvinnor
-Medlemsavgiften bibehålls på 3000:-/år
-Ingen stadgeändring gällande administrationen av ligan

Senaste nytt

Default Feature Image SCF

ICC Census Data 2022

Dear Swedish Umpires and Coaches.  The ICC is requesting Cricket Sweden to provide the data for current umpires and coaches in Sweden. Therefore SCF request

Domarutbildningar

SCF håller på att se över utbildningstrappan och kommer att göras om för att bättre passa våra behov och för att det ska gå i