Protokoll extraforbundsmöte 19 november 2022 slutlig

Dela gärna med dig!

Publicerad: november 30, 2022

Default Feature Image SCF

Den 19 november genomfördes ett extra förbundsmöte i Umeå efter en begäran som inkom 9 september från ett antal medlemsföreningar.

Vid det extra förbundsmötet entledigades den styrelse som lett förbundet sedan i mars i år och en ny styrelse valdes att interimistiskt leda förbundet fram till nästa ordinarie förbundsmöte 2023. Protokollet från det extra förbundsmötet finner ni här

Senaste nytt

Default Feature Image SCF

ICC Census Data 2022

Dear Swedish Umpires and Coaches.  The ICC is requesting Cricket Sweden to provide the data for current umpires and coaches in Sweden. Therefore SCF request

Domarutbildningar

SCF håller på att se över utbildningstrappan och kommer att göras om för att bättre passa våra behov och för att det ska gå i