Tillsammans växer vi!

Organisation

Välkommen till Svenska Cricketförbundet!

Vi verkar för att främja cricket som idrottsmotion, folksport och tävlingsidrott.

Den ideella föreningen utgör cricketrörelsens bas. Föreningarna som är anslutna utgör Svenska Cricketförbundet och det är där den dagliga verksamheten bedrivs. 

Svenska Cricketförbundets centrala verksamhet ska styras av de behov och önskemål som våra medlemmar behöver för sportens utveckling i Sverige. 

Organisation