Nominering av Förbundsstyrelsekandidater

Av: SCF Kansli

Dela gärna med dig!

Publicerad: september 12, 2022

Default Feature Image SCF

Valberedningen har fått i uppdrag av sittande Förbundsstyrelse att hitta valbara kandidater till förbundsstyrelsen att väljas på nästa Förbundsmöte som är en direkt följd av det extra Förbundsmöte som genomfördes 27 augusti 2022. Mandatperioden löper fram till ordinarie Förbundsmöte 2023.

Nominering
Skall sändas till Generalsekreterare Monica Söderberg (monica.soderberg@cricket.rf.se). Samtliga valbara kandidater förmedlas därefter till Valberedningen för den fortsatta urvalsprocessen.

Valbarhet
En kandidat är valbar genom att inkomma med styrkande underlag för följande 3 kriterier.
ü Medlem i en av SCF’s medlemsföreningar, men erlagd medlemsbetalning för innevarande år.
ü Innehar svenskt medborgarskap alternativt permanent uppehållstillstånd.
ü Presentera ett rent utdrag av polisens belastningsregister

Nomeringsperiod
Nomineringar kan ske fram till 2 oktober 2022. Därefter stänger nomineringsperioden. En nominering behandlas då den uppfyller kriterierna för valbarhet.

Valberedningens arbete
Då valberedningen har förlorat två medlemmar och numera enbart utgörs av dess ordförande, Prabakaran Rajasekaran, har Valberedningen bett Generalsekreterare Monica Söderberg att vara behjälplig med det praktiska arbetet. Information och insamling av underlag.
RF’s utvalda rådgivare till Svenska Cricketförbundet, Bengt Jönsson, kommer därefter att bistå Valberedningen i urvalsprocessen såsom bollplank.

Publicering av kandidater
I god tid inför nästkommande Förbundsmöte avser Valberedningen att presentera samtliga valbara kandidater samt sina rekommendationer.
Det är därefter stämman som väljer styrelsen.

Senaste nytt

Default Feature Image SCF

SCF Extra årsmötet om revisorvalet

Härmed kallar styrelsen till extra årsmöte för val av auktoriserad revisor. Det bolaget som hade valts för revision på ordinarie årsmötet i mars 2023 saknade

Föreningskunskap i Malmö 23 november 2023

Missa inte möjligheten att utbilda och bekanta er med grundläggande föreningskunskaper tillsammans med RF-SISU Skåne och Svenska Cricketförbundet. Vi kommer bland annat att gå igenom