Tillsammans växer vi!

Matchfixningutbildning

Matchfixning är ett av de största hoten mot tävlingsidrotten.

De senaste åren har ett flertal fall med manipulerade idrottsresultat, med spel på desamma, upptäckts.

Företeelsen strider mot svensk idrotts grundläggande värderingar som integritet, rent spel och respekt för andra.

Nu lanserar RF en digital utbildning som finns på både engelska och svenska. Vi uppmanar alla spelare och ledare att gå denna utbildning.

Den är gratis!