Ligans långa format ställs in

Dela gärna med dig!

Publicerad: mars 4, 2021

Default Feature Image SCF

På grund av den allvarliga smittspridningen av Corona i landet samt starka rekommendationer från RF och Folkhälsomyndigheten att senarelägga seriestart för senior idrott har styrelsen beslutat att ställa in det långa formatet av ligan 2021 (T30, T40).
Om situationen förändras och det blir tillåtet med senior idrott innan säsongen börjar uppmuntrar vi till regionala turneringar och SCF beviljar stöd med 5000: – till 5 regionala turneringar, Malmö, Göteborg, Mitt och 2 turneringar i Stockholm.
Gällande SPL så kommer även det senareläggas, planeringen fortgår och så snart det är tillåtet ska vi komma igång med träffar och gemensamma träningar och målet är att senast 4 veckor innan ECC turneringen i september kunna spela en SPL-turnering.
Gällande fakturan för ligaspelet 2021 så betalar ni bara för T20 och Swedish Cup.
 
In English
To all SCF clubs,
Due to the severe spread of Corona in the country and strong recommendations from RF and the Public Health Agency  to postpone the start of the series for senior sports, the board has decided to cancel the long format of the league 2021 (T30, T40).If the situation changes and senior sports are allowed before the season starts, we encourage regional tournaments and SCF grants support of SEK 5,000 to 5 regional tournaments: Malmö, Gothenburg, Mitt and 2 tournaments in Stockholm .Regarding SPL, it will be postponed as well. The planning continues and as soon as it is allowed we will start with meetings and joint trainings and the goal is to be able to play an SPL tournament no later than 4 weeks before the ECC tournament in September.
Regarding the invoice for the league fee 2021, you only pay for T20 and the Swedish Cup.

Nyhetsarkiv
Mars
2021

Senaste nytt

Default Feature Image SCF

ICC Census Data 2022

Dear Swedish Umpires and Coaches.  The ICC is requesting Cricket Sweden to provide the data for current umpires and coaches in Sweden. Therefore SCF request

Domarutbildningar

SCF håller på att se över utbildningstrappan och kommer att göras om för att bättre passa våra behov och för att det ska gå i