Kallelse till ordinarie Förbundsmöte 2023

Dela gärna med dig!

Publicerad: december 19, 2022

Till alla föreningar

I enlighet med SCF stadgar, kallar SCF härmed till ordinarie förbundsmöte på söndagen den 19 mars i Stockholm

Förbundet återkommer med exakt tid och plats i god tid inför förbundsmötet.

För motioner hänvisas till SCF Stadgar, kapitel 3 §2.

 
Då nuvarande styrelse valdes 19 november 2022 som interimsstyrelse, begränsas valberedningens uppdrag till den andra och tredje punkten i kapitel 4 §2 i SCF Stadgar.
För Valberedningens vägnar uppmanas härmed samtliga föreningar att inkomma med nomineringar senast 19 februari 2023.

Vänligen sänd nomineringarna samt underlag för valbarhet till Generalsekreterare Monica Söderberg – monica.soderberg@cricket.rf.se.

Senaste nytt

Default Feature Image SCF

ICC Census Data 2022

Dear Swedish Umpires and Coaches.  The ICC is requesting Cricket Sweden to provide the data for current umpires and coaches in Sweden. Therefore SCF request

Domarutbildningar

SCF håller på att se över utbildningstrappan och kommer att göras om för att bättre passa våra behov och för att det ska gå i