Kallelse till extra Förbundsmöte

Dela gärna med dig!

Publicerad: juli 10, 2022

Default Feature Image SCF

Svenska Cricketförbundet kallar alla medlemsföreningar till extra Förbundsmöte. Detta sker på begäran av ett antal av förbundets medlemsföreningar.
Vi hörsammar medlemsföreningarnas önskan från tidigare förbundsmöten och förlägger mötet i Malmö. Lokal & klockslag meddelas i god tid före mötet.
Det extra förbundsmötet genomförs på lördag 27 augusti.
 
Swedish Cricket Federation hereby call for an extra AGM. This is done upon a request from a number of member associations.
We acknowledge the wish from previous AGM’s and place this meeting in Malmö. Venue & time to be announced in good time prior to the meeting.
The EAGM will be held on Saturday August 27th .

Senaste nytt

Default Feature Image SCF

ICC Census Data 2022

Dear Swedish Umpires and Coaches.  The ICC is requesting Cricket Sweden to provide the data for current umpires and coaches in Sweden. Therefore SCF request

Domarutbildningar

SCF håller på att se över utbildningstrappan och kommer att göras om för att bättre passa våra behov och för att det ska gå i