Tillsammans växer vi!

Föredragningslista för extra årsmöte den 28 november 2023

Av: SCF Styrelse

Dela gärna med dig!

Publicerad: november 27, 2023

Föredragningslista för extra årsmöte den 28 november 2023

  1. Mötets öppnande och fastställande av röstlängd
  2. Val av mötesordförande
  3. Val av protokollssekreterare
  4. Val av två protokolljusterare
  5. Val av rösträknare
  6. Fråga om kallelse till mötet har skett i behörig ordning
  7. Fastställande av föredragningslista för det extra mötet (endast ärende under p.8 får tas upp för beslut)
  8. Beslut om att för tiden till nästa ordinarie årsmöte utse en auktoriserad revisor med personlig ersättare.
  9. Mötets avslutande
Snabbmeny

Börja Spela Cricket

Tävlingsinfo

Spelarstatistik

Förbundsprojekt

Senaste nytt

Webbinarium

Aktuell information gällande RF stöd och fortsatt arbete enligt åtgärdsplan Ni är välkomna att delta i det webbinarium där SCF:s styrelseordförande, Tariq Zuwak, kommer att