Personal- & Styrelsekonferens SCF

Default Feature Image SCF

På fredagen och lördagen 20–21 januari, träffades Svenska Cricketförbundets styrelse och kanslipersonal i Stockholm för en gemensam konferens. Under dessa dagar fick Förbundsstyrelsen en presentation av kanslipersonalens respektive ansvarsområde. På konferensen talades även om förväntningar och planer för förbundets totala verksamhet och kommande leveranser. Därutöver stod även förbundets code of conduct på agendan. Efter en […]

Inbjudan till SCF Webinarier

Default Feature Image SCF

Vi rullar nu igång en serie webinarier med spännande teman och hälsar alla välkomna. Olika teman kommer diskuteras. Vi ses!!

Ny interimsstyrelse vald vid extra Förbundsmöte i Umeå 19 november  

  Vid ett välbesökt extra förbundsmöte i helgen, valdes en ny Förbundsstyrelse att verka intermistiskt fram till ordinarie Förbundsmötet i mars 2023. I linje med den begäran som inkom tidigare i höstas, entledigades den Förbundsstyrelse som valdes på ordinarie det Förbundsmötet i mars 2022 och en ny interimsstyrelse valdes istället. De närvarande föreningarna samt de […]

Spelarövergång- Registrering + Seriestruktur

Svenska Cricketförbundet Logga

Den 12 okt fick SCF klubbar information ifrån förbundet om att vi skulle göra om Övergångsförfarandet, nu är processen klar och det är fritt fram att börja registrera era övergångar. Med anledning av nedan punkter behöver vi därför ändra övergångs samt liga anmälningsperioden: Övergångsperioden 16 nov-30 nov. Ligaregistrering 18 nov- 30 nov. Föreningarna som har […]