ICC Census Data 2022

Default Feature Image SCF

Dear Swedish Umpires and Coaches.  The ICC is requesting Cricket Sweden to provide the data for current umpires and coaches in Sweden. Therefore SCF request you to fill out the form with the following information latest by 20th of feb 2023. This data will be forwarded to the ICC Census data system.  Link to provide […]

Webinarie Föreningsutveckling

På måndag den 30 januari kl 18.00 är alla föreningar varmt välkomna att delta i SCF:s webinarie på temat Föreningsutveckling! Länk till webinariet: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDViYTM4N2YtNTgxNC00NTM2LThiYzQtNTg5M2E1MGJiNjcy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb5b2d6e-028e-454d-b878-0c055adbeb2a%22%2c%22Oid%22%3a%22d9cb9b3f-6206-45f8-93a6-d71c49f5e61b%22%7d  #SwedishCricket #tillsammansväxervi #svenskacricketförbundet

Protokoll extraforbundsmöte 19 november 2022 slutlig

Default Feature Image SCF

Den 19 november genomfördes ett extra förbundsmöte i Umeå efter en begäran som inkom 9 september från ett antal medlemsföreningar. Vid det extra förbundsmötet entledigades den styrelse som lett förbundet sedan i mars i år och en ny styrelse valdes att interimistiskt leda förbundet fram till nästa ordinarie förbundsmöte 2023. Protokollet från det extra förbundsmötet […]

Viktig information till SCF Klubbar

Default Feature Image SCF

Corona PandeminRegeringen och Folkhälsomyndigheten meddelade idag att de som är födda 2002 och yngre återigen kan återgå till sina idrottsträningar. Detta gäller från den 6 februari. SCF Årsmöte/AGM 20 marsStyrelsen beslutade igår att årsmötet kommer att hållas digitalt, genom verktyget Easy Meet. De personer som ska vara ombud för er klubb, måste kunna legitimera sig med Bank-id.Mer information om […]

Viktig information till alla klubbar!

Default Feature Image SCF

Ersättning till klubbar som påverkats av restriktionernaunder perioden 1 oktober – 31 december 2020Ansökan om kompensationsstöd för förlorade intäkter kan sökas under perioden 15/1 – 26/1. Ansökan görs på er Idrottonline sida, under fliken Idrottsmedel. Förbered er noga innan ni gör ansökan. Ni ska också i er ansökan redovisa minskade kostnader.LOK-stödLOK-stöd för aktiviteter som genomförts […]