Spelregler

Spelregler för One Day, T20 & T10 Cricket

Alla Svenska Cricket Förbundets One Day, T20 och T10 matcher kommer att spelas i enlighet med The Laws of Cricket (2017 Code 2nd Edition 2019) med de avvikelse som är dokumenterat i "Svenska Cricketförbundet Spelregler för One Day, T20 & T10 Matcher".

Kap 1 Spelregler

Alla Svenska Cricket Förbundets One Day, T20 och T10 matcher kommer att spelas i enlighet med The Laws of Cricket (2017 Code 2nd Edition 2019) med de avvikelse som är dokumenterat i Kap 2 Avvikelse.

 
Kap 2 Avvikelse

Avvikelse från The Laws of Cricket i SCFs One Day, T20 och T10 formats är:

2.1 Bowling
Varje bowler ska vara begränsade till en femte del av den totala overs som är bestämt innan matchen börjats. Om den totala overs är reducerad pga. ett uppehåll i spelet ska domaren rakna om begränsning av overs per bowler.

2.2   Law 4 – The Ball Law
4.3 ska ersättas med:
4.3.1
I en match på 50 över ska varje fältlag ha två nya bollar för sina innings,
som ska användas i alternerande övers, dvs en från varje ände.
4.3.2
I alla andra matcher ska en boll användas i varje omgång.
4.3.3
I en match som reduceras till 25 overs eller mindre per sida innan de första omgångarna börjar, ska varje lag bara ha en ny boll för sina innings.
4.3.4
Bollen måste vara godkänd av SCF.

2.3   Law 11 – intervall
Law 11 ska ersättas med
11.1
Det ska finnas ett intervall mellan innings enligt följande:
11.1.1
I en 50-over match ska intervallet vara 40 minuter
11.1.2
I en 40-over match ska intervallet vara 30 minuter
11.1.3
I en 30-over match ska intervallet vara 20 minuter
11.1.4
I en 20-over match ska intervallet vara 20 minuter.
11.1.5
I en 10-over match ska intervallet vara 10 minuter.
11.2
Dryckesintervall som varar i 5 minuter ska tas på följande sätt
11.2.1
I en 50-over match ska två dryckintervaller tas omedelbart efter
den 15: e och den 30: e omgången.
11.2.2
I alla andra matcher ska dryckintervallet tas halvvägs genom innings.
11.3
Om nummer av overs som ska spelas reduceras ska domaren informera kaptenerna och protokollutförare om de nya arrangemangen.
11.4
Intervallerna och deras varaktigheter är obligatoriska.
Intervallens varaktighet eller tidpunkt ska inte ändras, utom i enlighet med 11.3 ovan.

2.4   Law 13 – The Innings Law
13.1 ska ersättas med:
13.1.1
Alla SCF matcher ska består av 1 innings
13.1.2
Högst nummer av overs per match ska vara:
• En 50-Overs match ska vara begränsade till högst 50 overs per lag.
• En 40-Overs match ska vara begränsade till högst 40 overs per lag,
• En 30-Overs match ska vara begränsade till högst 30 overs per lag,
• En T20 match ska vara begränsade till högst 20 overs per lag,
• En T10 match ska vara begränsade till högst 10 overs per lag,
Law 13.2 ska inte tillämpas.

2.5   Law 16 – The Result
2.5.1 Vägran att spela
Om ett lag eller spelare vägrar spela av någon anledning måste Law 16.3 följas. Detta kan leda till att matchen tilldelas till den andra laget och disciplinära åtgärder inklusive böter och avdrag för poäng. Domaren måste rapportera handelse till den SCF Officials Kommitté.
2.5.2 Super över
Bestämmelser för att bestämma resultatet av en bunden semifinal eller final match är detaljerade i Kap 3 i detta dokument.

2.6   Law 21 – No Ball
Utöver bestämmelserna i Law 21 ska följande gälla:
Kasten efter en No Ball ska vara en Free Hit för den slagman som står inför den. Om Kasten för en Free Hit är inte en legitim kast (en No Ball eller en Wide), kommer nästa kast att bli en Free Hit för den slagman som står inför den. För varje Free Hit kan slagmannen bara bli bränt under de omständigheter som gäller för en No Ball, även om kasten för den Free Hit kallas en Wide. Fältändringar är inte tillåtna för en Free Hit kast såvida det inte finns någon byte av Slagman (bestämmelserna i Law 41.2 ska gälla). Domare kommer att signalera en Free Hit av (efter den normala No Ball-signalen) som sträcker sig en arm rakt uppåt och flyttar den i en cirkulär rörelse. Obs! Law 21.10 – Domaren ska signalera No Ball för varje kast som passerar eller skulle ha gått över huvudhöjden på slagmannen som står upprätt vid wicket. Upprepad bowling av sådana bollar ska betraktas som farlig och orättvis och hanteras enligt bestämmelserna i Law 41.6 (Bowling of dangerous and unfair short pitched deliveries). Det finns ingen “en per över” osv ersättning. På samma sätt ska domaren signalera No Ball för alla “beamers” – Law 41.7 gäller

2.7   Law 22 – Wide Ball
Utöver bestämmelserna i Law 22 ska följande gälla:
Domare instrueras att tillämpa en mycket strikt och konsekvent tolkning med avseende på denna lag för att förhindra negativ bowling av wicket. Varje off-side- eller leg-side kast som enligt domaren inte anser att räddaren får ett rimligt tillfälle att slå ska kallas ett Wide.
För vägledningsändamål bör en leg-side wide anropas om en boll passerar på leg-side utanför slagmannensbenskydd när hen står i ett normalt läge.

2.8 Law 26 – Practice on the field
Spelare och domare påminns om bestämmelserna i lag
26.1.1 som anför att ingen övning är tillåten på mittparti under dagen för matchen.

2.9 Law 28 – Fielders
Utöver lag 28 skall följande restriktioner gälla för placeringen av fältspelare (Power play).

1) Vid bollens leverans ögonblick får det inte finnas fler än 5 fältspelare på ben sidan.

2) Ytterligare Fält restriktioner skall gälla för vissa övers i varje omgång
enligt följande tabell:

 
 
 
FormatFörst Fält restriktionAndra Fält restriktion
50 – översFörsta 10 översMellan 11:e – 40:e övers
40 – översFörsta 8 översMellan 9:e – 32:e övers
30 – översFörsta 7 översMellan 8:e – 24:e övers
T20Första 6 översN/A
T10Första 4 översN/A

4) Två halvcirklar skall ritas på spelplanen. Semicirklarna ska ha deras centrum vid den mellersta stubbe på endera grinden av mittparti. Radien för var och en av halvcirklarna skall vara 27,43 meter. Halvcirklarna skall vara sammankopplade med två parallella linjer som ritas på spelplan. Detta Fält Restriktions områden bör märkas med kontinuerliga målade vita linjer eller “prickar” på 4,57 meters mellanrum, varje “prick” som skall täckas av en vit plast eller gummi (men inte metall) skiva som mäter 18 cm i diameter. (se Bilaga B)

5) Vid första Fält Restriktion övers skall maximalt två fältspelare tillåtas utanför detta Fältrestriktionsområde vid boll leveransens ögonblick.

6) Vid andra Fält Restriktion övers kommer högst fyra fältspelare tillåtas utanför Fältrestriktionsområde vid boll leveransens ögonblick.

7) Vid avslutning av fältrestriktioner och under den kvarstående övers, inte mer än fem fältspelare tillåtas utanför Fältrestriktionsområde vid boll leveransens ögonblick.

8) Om en omgång avbryts under en över och om på återupptagandet av spel, på grund av det minskade antalet övers av batting laget, erforderligt antal Fält Restriktioner övers redan har kastats, de återstående leveranserna i över att slutföras skall inte omfattas av Fältrestriktioner.

9) I händelse av en överträdelse av någon av ovanstående Fältrestriktioner,
ben domaren skall ropa och signal “No ball!”

2.10   Law 42 – Spelarens beteende
Lag 42 ger domare omfattande befogenheter att hantera missförstånd under matchen. Dessa befogenheter sträcker sig från försiktighet till borttagande av spelare från matchen, antingen tillfälligt eller för resten av matchen.
Domare får inte tveka att använda dessa befogenheter om det anses nödvändigt.

 
 
 
Kap 3 – The Super Over

3.1   Bestämma resultatet av en oavgjord match
Om en matchning är oavgjord ska följande procedur användas för att bestämma resultatet.

3.2   Procedur för en Super Over
3.2.1
Om matchen är oavgjord spelas en Super Over. Om Super Over är oavgjort,
ska två efterföljande Super Overs spelas tills det finns en vinnare (se 2.2 nedan)
3.2.2
Super Over involverar varje lag som vänder mot en over (om inte allt tidigare),
och vinnaren ska vara det lag som får flest poäng från sitt over.
3.2.3
Förlusten av två wickets i över slutar lagets en over.
3.2.4
Med förbehåll för väderförhållanden kommer Super Over att äga rum på den
schemalagda dagen för matchen vid en tidpunkt som ska fastställas av Domare.
Under normala omständigheter ska det påbörjas 5 minuter efter matchen.
3.2.5
Super Over kommer att spelas fram till slutförande, men om det finns några förseningar eller avbrott under Super Over tilldelas Extra Time (från början av den första Super Over) för att slutföra Super Over eller någon efterföljande Super Overs.
Mängden extra tid som tilldelas Super Over är den större av:
• differens mellan den tidpunkt då matchen slutade och den tidpunkt då den ursprungliga matchen skulle ha planerats avslutad om hela extra tidsbestämmelsen hade använts, eller
• 20 minuter.
3.2.6
Om spelet försenas före eller under Super Over (erna) när den förlorade speltiden överstiger den extra tid som tilldelats, ska Super Over (s) lämnas.
3.2.7
Super Over ska äga rum på den plan som tilldelas för matchen.
3.2.8
Endast nominerade spelare i matchen (inklusive aktiverade hjärnskakningsersättare) får delta i Super Over. Om någon spelare (inklusive batsmen och bowleren) inte kan fortsätta att delta i Super Over på grund av skada, sjukdom eller andra helt accepterade skäl, en utbytesspelare ska tillåtas i Super Over.
3.2.9
All strafftid som serveras i matchen ska överföras till Super Over.
3.2.10
Domarna ska stå i samma ände som den där de avslutade matchen.
3.2.11
Laget som slå sist i matchen ska slå först i Super Over.
3.2.12
Kaptenen i fältlaget (eller hans nominerade) ska välja den boll som fältgruppen ska baga över i Super Over från lådan med reservbollar som tillhandahålls av domare (som ska inkludera de bollar som används i matchar, men inga nya bollar).
Laget som spelar först i Super Over ska ha första valet av boll. Laget som deltar i andra platsen kan välja att använda samma boll som valdes av teamet som först bowlar.
Om bollen måste bytas ska spelvillkoren gälla.
3.2.13
Fältsidan ska välja slutet från vilken det ska skålas över.
3.2.14
Varje lags över spelas med samma fältbegränsningar som gäller för den sista över i en match som spelas under SCFs spelvillkor.
3.2.15
Vinnarna i Super Over ska vara det lag som fick flest runs enligt normala spelförhållanden och oavsett antal förlorade wickets. (Se även 3 ovan).

3.3   Oavgjord Super Over
3.3.1
Om Super Over är oavgjord kommer två efterföljande Super Overs
att spelas tills det finns en vinnare.
3.3.2
Under normala omständigheter kommer varje efterföljande Super Over att starta
5 minuter efter att tidigare Super Over slutar. Intervallet ska vara 5 minuter.
3.3.3
Laget som slå sist i föregående Super Over kommer att slå först
i den efterföljande Super Over.
3.3.4
Bollarna som väljs för användning av varje lag i föregående Super Over
ska återanvändas av samma lag i efterföljande Super Overs.
3.3.5
Fältsidan måste skaka över i en efterföljande Super Over från den motsatta änden
till vilken den böjde sig från i föregående Super Over.
3.3.6
Varje batsman som avfärdas i tidigare Super Over ska inte kunna slå i följande Super Over.
3.3.7
Bowlaren som bowlade över i föregående Super Over ska inte vara berättigad att skåla över i efterföljande Super Over.
3.3.8
Alla andra spelförhållanden är desamma som för den första Super Over.

3.4   Inget resultat efter ytterligare Super Overs
eller övergivna Super Over

3.4.1
Om inget resultat uppnås efter ytterligare två Super Overs, eller om Super Super måste överges, ska resultatet bestämmas av att ett mynt kastas. Kaptenen i laget som spelar i den sista Super Over ska välja.

Version 1.0   2020-03-22

Spelregler.pdf