Säkerhetsdirektiv ungdomscricket

Alla föreningar och administrerande organ, anslutna till Svenska Cricketförbundet och därmed Riksidrottsförbundet, skall följa dessa Säkerhetsdirektiv för Barn och Ungdomscricket såvida Svenska Cricketförbundets förbundsstyrelse ej medgivit annat.

1. Inledning

Direktiv för säkerhet i ungdoms cricket består av 6 delar:

2. Crickethjälmar

Svenska Cricketförbundet beslutat att följa English Cricket Board (ECB) säkerhetsstandarden för hjälmar. För hjälmar den senaste brittiska säkerhetsstandarden är BS7928:2013. För ansiktsprotektorn den brittiska säkerhetsstandarden är BS7929-2:2009. En fullständig förteckning över hjälmar som uppfyller denna standard finns på www.ecb.co.uk/helmets.

SCF rekommenderar att alla vuxna cricketutövare ska använder hjälmar när de är en slagman, en grindvakt eller en fältspelare som stå närmare än 5 meter från slagmans wicket.

Spelare som är mindre än 20år gammal ska använder hjälm när man spelar cricket som en Slagman. Liksom spelare som Grindvakt som står upp till wicket:n ska använder en hjälm eller ansiktsprotektor.

Eftersom storleken på standard kvinnors cricket boll är mellan mäns och Junior standard bollar, är det rekommenderat att kvinnor använder hjälmar som har testats mot både mäns och Junior storlek bollen, eller åtminstone mot Junior storlek boll som eventuellt kan tränga igenom gapet ovanför ansiktes skydd på en hjälm för män.

Föreningar ska se till att deras spelare är medvetna om Svenska Cricketförbundets direktiv och rekommendationer. Förening ska uppmuntra alla spelare att tank på sin egen hälsa och säkerhet när det gäller hjälmanvändning. Serieadministrator ska se till att deras tävlingsbestämmelse ta hänsyn till Svenska Cricketförbundets direktiv och rekommendationer.

3. Säkerhetsvägledning gällande ungdom

För att skydda de unga från skada ska alla unga spelare upp till 20 års ålder använda hjälmar. Med hjälp av skolor, cricket förening och ligor, skall användning av hjälmar från unga spelare nu bli standard praxis i cricket för hela Sverige. Hjälmar med ansiktsskydd eller galler måste använda vid spel mot en hård cricket boll i matcher och i övningssessioner Unga spelare bör betrakta en hjälm med ett ansiktsskydd som en normal del av skyddsutrustning när dem slå, tillsammans med benskydd, handskar och för pojkar en suspensoar. Unga grindvakter måste bära hjälm med ett ansiktsskydd, eller en grindvakt ansiktsprotektor när de står upp till stubbar. Unga spelare som står inom 7m av wicket:n ska använder en hjälm Unga spelare använder hjälm som har testats mot Junior cricketbollar. För att minimera överbelastning av kroppen från Fast Bowling när barn och ungdomar vaxer ska unga spela följa snabba bowling direktiv. Förälders eller vårdnadshavares skriftliga medgivande som tillåter en ung spelare att inte följa Svensk Cricketsförbundets säkerhetsvägledning accepteras inte i någon form. Lagledning tar ansvar för att deras spelare följa Svensk Cricketsförbundets säkerhetsvägledning

4. Fältspelares Regler

SCF har regler som täcker de minsta fält distanserna för unga spelare i alla matcher där en hård boll används.

5. Snabba bowling direktiv

Ålder          Max övers/periodMax övers/dag
< 13 år510
14-15 år612
16-19 år718

Vid tillämpningen av dessa direktiv definieras en snabb bowlar till vilken en wicket-Keeper i samma åldersgrupp under normala omständigheter skulle stå bakåt för att ta bollen. 
Efter att ha avslutat en period den Bowler kan inte bowla igen, från vardera änden, tills motsvarande antal övers till längden på hans* period har bowlade från samma ände. En Bowler kan bytta ändar utan att avsluta sin nuvarande period förutsatt att han kan bowla nästa över som han lagligt kan från andra änden. Om detta inte sker, anses hans period vara avslutad. Om spelet avbryts av någon anledning, under mindre än 40 minuter, kan något spel som pågår vid tidpunkten för avbrottet fortsätta efter avbrottet upp till det maximala antalet övers per period för gällande åldersgrupp.  Om perioden inte fortsätter efter avbrottet den Bowler får inte bowla igen, från vardera änden, tills motsvarande antal övers till längden på hans period innan avbrottet har genomfört från samma ände. Om avbrottet är 40 minuter eller mer, oavsett om planerat eller inte, kan Bowler påbörja en ny period omedelbart. 
I matcher om 20 övers eller mindre per lag där tävlingsreglerna endast tillåter bowlare att bowla mindre än eller lika med det antal övers som anges som maximalt i en period i direktiven de stipulationer som kräver ett likvärdigt antal övers från samma ända att ha förgått innan en efterföljande period kan påbörjas ska inte gälla (t.ex. i någon åldersgrupp tävling där maximalt 4 övers per Bowler tillåts dessa kan bowlas när som helst i omgång oavsett antalet perioder bowlade).  
När en Bowler som omfattas av dessa direktiv har bowlade i en match kan han inte överskrida det maximala antalet övers per dag för sin åldersgrupp, även om han därefter bowlas snurra (spin). Han kan överskrida den maximala övers per period om bowling snurra (spin), men kan inte sedan återgå till bowling snabbt tills ett motsvarande antal övers till längden på hans period har bowlade från samma ände. 
Om han bowlas snurra utan att överskrida det maximala antalet övers i en period den maximala kommer att gälla så snart han återgår att bowla snabbt. Kaptener, team ledare och domare ombeds att se till att dessa direktiv följs hela tiden.
För vägledning rekommenderas att under en 7 dagars period en snabb Bowler inte bör bowla mer än 4 dagar under den perioden och för högst 2 dagar i rad.  
Åldersgrupperna baseras på spelarens ålder vid midnatt den 31 augusti året före innevarande säsong. 
Alla hänvisningar till han/hans ska tolkas så att de omfattar hon/hennes.

6. Riktlinjer för ungdomsspelare i seniorcricket

SCF har utfärdat riktlinjer som omfattar urval och deltagande av unga spelare i öppen åldersgrupp cricket. Detta för att hjälpa föreningarna bestämma när de ska välja unga spelare i öppen åldersgrupp cricket och hur man bäst kan hjälpa deras cricket att utvecklas när de spelar inom öppna åldersgrupper. Vägledningen gäller för pojkar och flickor.  
SCF håller dessa riktlinjer under översyn. Enkelt uttryckt är det övergripande målet att låta unga spelare utvecklas i säkerhet, men inte förstöra spelet för vuxna. För att undvika tvivel gäller denna vägledning för utbildning och nät samt spel, för mäns och kvinnors cricket, och för inomhusspel. 

De allmänna:

SCF Hjälmar, snabb bowling direktiv och Fältregler bör alltid följas för juniorspelare i öppen åldersgrupp cricket. Minimiåldern för öppen cricket är åldersgruppen 13 år. Spelare måste vara i årskurs 8, och 12 år gammal den 1 september föregående år. Detta gäller alla klubb och distrikts spelare som inte är i ett län eller områdes lag. Skriftligt föräldramedgivande krävs. Undantagsvis, spelare som är utvalda i en län U12 lag på våren för en sommar lag är också berättigade att spela Open Age cricket.* var medveten om att på under 12 nivå rekommenderar SCF att fokus ligger på deltagande snarare än talang. För tillfället finns inget län som köra under 12 lager. Att inkludering av alla under 12 år i öppna åldersgrupper bör vara ett undantag och inte en förväntan. * förutsatt att de är minst 11 år gamla, är i skolår 7 den 1 september året före säsongen, och har skriftligt föräldramedgivande att spela. Det är viktigt att förening och tränare erkänner “plikt vård” skyldigheter de har gentemot unga spelare i öppen ålder cricket. Omsorgsplikten bör tolkas på två sätt:
• Att inte placera en ung spelare i en situation som innebär en orimlig risk för den unga spelaren, med beaktande av omständigheterna i matchen och spelarens relativa skicklighet • Inte att skapa en situation som placerar medlemmar av den motsatta sidan i en position där de inte kan spela cricket som de normalt skulle göra mot vuxna spelare Dessutom noterar riktlinjerna att förening och ligor måste känna igen de positiva erfarenheter som unga spelare ska ha i öppet ålders cricket. Föreningarna bör ge spelare möjlighet att visa sina talanger på ett lämpligt sätt. Barn som bara används som fält spelare kommer inte att fullt ut uppleva spelet.

7. Riktlinjer för mixlag

För klarhet SCF utfärda följande riktlinjer om blandat kön i pojkarnas cricket: