Lediga jobb

Övertar Svenska Cricketförbundets styrelses befogenheter som bestraffningsmyndighet enligt 14 kap Riksidrottsförbundets stadgar.
Till grund för nämndens verksamhet ligger Riksidrottsförbundets stadgar, Svenska Cricketförbundets stadgar samt Svenska Cricketförbundets tävlingsreglementen och meddelanden.
Om konflikt mellan bestämmelserna skulle uppstå gäller de i den ordning som här angivits.