Kommittéer och nämnder

Nationella Ligakommittén

Kontakta Nationella ligakommiteén

Javed Ahmed
Usman Mughal
Ahmad Amaj

Damkommittén

OrdförandeAreeba Khan
LedamotMarie Williman
LedamotRashmi Ganjagunte Somashekar
LedamotMatiulla Shaikh
LedamotMeghana Alugunoolla
LedermotAnja Rauch

Kontakta Nationella ligakommiteén

Ungdomskommitteén

Dinesh Adhikari – Email
Anukool Korde –  Email
Vikram Pimalkhare – Email

Disciplinnämnden

Övertar Svenska Cricketförbundets styrelses befogenheter som bestraffningsmyndighet enligt 14 kap Riksidrottsförbundets stadgar.
Till grund för nämndens verksamhet ligger Riksidrottsförbundets stadgar, Svenska Cricketförbundets stadgar samt Svenska Cricketförbundets tävlingsreglementen och meddelanden.
Om konflikt mellan bestämmelserna skulle uppstå gäller de i den ordning som här angivits.

Exempel på Bestraffningsärenden är:

OBS! Disciplinnämnden hanterar inte anmälningar mot en styrelseledamot i Cricketförbundet, det ska skickas direkt till RIN.

E-post till riksidrottsforbundet@rf.se eller telefon 08-699 61 89.

OrdförandeAnwar Sulemanji
LedamotNeeha Kayani
LedamotSatish Kunjir
LedamotPrasdar Tengali
LedamotSushant Devata

Kontakta disciplinnämnden här!

ANMÄLAN